Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

CSC pitää arvokkaana, että työryhmän loppuraportissa tunnistetaan ICT-alan kahtalainen rooli sekä päästöjen aiheuttajana (hiilijalanjälki) että päästöjen vähentämistä edistävien ratkaisujen tuottajana (hiilikädenjälki). Onkin tärkeää, että alan päästövaikutuksia arvioidaan kokonaisuutena kiinnittäen huomiota niin energiankulutukseen, energianlähteisiin, päästöjen kompensointiin kuin alan positiivisiin ilmastovaikutuksiin.

Loppuraportin toimenpiteistä CSC näkee erityisen keskeisinä ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä edistävät toimet liittyen energiatehokkuuden parantamiseen, hiilettömien sähkönlähteiden käytön edistämiseen ja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen. Toinen tärkeä näkökulma loppuraportissa liittyy nousevien teknologioiden hyödyntämiseen päästöjä vähentävien ratkaisujen tuottamisessa eri sektoreille.

On hyvä, että loppuraportissa nostetaan esille myös datatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja erityisesti energianäkökohtien varmistaminen ohjelmistojen ja palvelujen suunnittelussa. ICT-alan hiilikädenjäljen kasvattamiseksi on lisäksi tärkeää varmistaa laadukkaan datan tehokas, laaja ja toimialariippumaton saatavuus päästövähennyksiin tähtäävän tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin.

CSC toivoo, että Suomi edistää loppuraportin edustaman kokonaisvaltaisen lähestymistavan omaksumista myös EU-lainsäädäntöä ja -rahoituskriteerejä luotaessa. Kansallisen tason toimeenpanon osalta CSC korostaa systemaattisen seurannan, selkeän vastuunjaon, riittävien kannusteiden sekä poikkihallinnollisen lähestymistavan merkitystä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf)