Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Korostamme, että digitaalisuutta ei tule pitää asiana, joka otetaan mukaan vasta toiminnan loppumetreillä, sillä se voi johtaa pahimmillaan liian myöhäiseen ja jälkijättöiseen muutostarpeisiin reagoimiseen. Digiosaamisen on oltava mukana toiminnan tavoitteiden ja vaikuttavuusmittareiden määrittelyssä, ja toimenpiteiden suunnittelussa alusta asti. Lisäksi digitalisaation edellytyksenä on yhteentoimivuus, jota tulee kehittää systemaattisesti eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) sekä valmisteilla olevan Yhteentoimiva Eurooppa -säädöksen mukaisesti.

Datanhallinta, sektorirajat ylittävä yhteinen datapolitiikka ja käytänteet, sekä riittävä infrastruktuuri ja osaaminen datan käsittelyyn ovat myös avainasemassa käyttäjäystävällisten digipalveluiden kehittämisessä. Datan tulee olla myös helposti löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää FAIR-periaatteiden mukaisesti. Jatkovalmisteluissa onkin etsittävä keinoja datan liikkuvuuden ja uudelleenkäytön mahdollistamiseksi yli sektorirajojen, ja on tärkeää, että työryhmä tunnistaa tämän.

Olemassa olevaa lainsäädäntöä tulee tarkastella kriittisesti, sekä sitä tulee purkaa tarvittaessa, etenkin sen muodostaessa tarpeettomia esteitä. Lisäksi uuden lainsäädännön tarvetta täytyy puntaroida ja sääntelyssä tulee suosia pehmeitä instrumentteja. Lainsäädännön on esimerkiksi mahdollistettava digitaalisten ekosysteemien syntyminen. Lainsäädännön pirstaloitumisen välttämiseksi on tärkeää, että lainvalmistelussa huomioidaan EU:ssa valmisteilla oleva sääntely sekä digitaalisuuden sektorirajat ylittävät laaja-alaiset tavoitteet ja niiden vaikuttavuus koko yhteiskunnan laajuisesti.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf).