Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Erillisistä attribuuteista koostuva digitaalinen identiteetti mahdollistaa sen, että käyttäjä voi valita, mitä tietoja jakaa kenenkin kanssa. Tämä on tervetullutta, sillä se vahvistaa käyttäjän omien identiteettitietojen hallintaa MyData- ja datasuvereniteettiperiaatteiden mukaisesti. Samalla käyttäjiä pitää tukea, jotta he pystyvät tekemään harkittuja päätöksiä tietojensa jakamisesta.

Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin luominen edellyttää merkittäviä lainsäädännöllisiä ja teknisiä muutoksia jäsenmaiden tasolla, mikä puolestaan edellyttää muutosjohtajuutta, resursseja ja aikaa. Digitaalista identiteettiä koskevan sääntelyn suhdetta olemassa olevaan sääntelyyn (esim. GDPR) ja tunnistautumisratkaisuihin on vielä selkeytettävä. Lisäksi on varmistettava eri jäsenmaiden sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden luomien ratkaisujen välinen yhteentoimivuus.

Yhteentoimivuuden kannalta olennaisessa asemassa on jäsenmaiden yhteinen välineistö, jolla määritellään eurooppalaisen viitekehyksen tekninen rakenne, standardit ja ohjeet. Välineistön valmisteluun on otettava mukaan kaikki olennaiset osapuolet ja sille on annettava riittävästi aikaa. Välineistöä tulee arvioida uuden asetuksen tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä ja tarpeen mukaan sisällyttää uudistettuun asetukseen tehden siitä oikeudellisesti sitovaa.

Lue palaute kokonaisuudessaan