Lausunnossa painotetaan, että oleellista on tunnistaa TKI-toiminnan strategisuus – toisin sanoen sen laaja vaikuttavuus koko suomalaiseen yhteiskuntaan, erityisesti nyt, kun meidän on kyettävä samanaikaisesti sekä löytämään ratkaisuja monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin että huolehtimaan Suomen kasvusta ja kilpailukyvystä. Lisäksi on huolehdittava koko yhteiskunnan resilienssistä.Osaaminen on kautta vuosikymmenten ollut suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, jota tulee vaalia yli hallituskausien. TKI-rahoituslain sekä kehyskautta pidemmän tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen suunnitelman avulla voidaan edistää osaamisen kehittämistä, rakentaa Suomeen maailmanluokan tutkimus- ja oppimisympärisröjä sekä vauhdittaa innovaatioita. Keskeinen edellytys tälle on yli hallituskausien ulottuva, laajapohjainen, sektorirajat ylittävä yhteistyö, jota tulee edistää sidosryhmiä kuunnellen ja vaikuttavuutta laajasti arvioiden.