Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Digitalisoitumisen ja globalisaation myötä elämämme on jatkuvassa murroksessa, jota leimaa osaamisvaatimusten kasvu sekä uuden oppimisen syklin nopeutuminen. Toivotammekin lausunnossamme tervetulleeksi digitaalisen palveluympäristön läpileikkaavana tavoitteena osana strategiaa. Koulutuksen digitalisaatio vaatii kuitenkin onnistuakseen paljon muutakin kuin teknologiaa. Tarvitaan vahvaa strategista ja pedagogista otetta sekä digitaalisia oppimateriaaleja ja -ympäristöjä. Digipedagogiikan on oltava oppijakeskeistä ja opettajilla on oltava mahdollisuus digipedagogiikkaosaamisensa jatkuvaan vahvistamiseen. Oppimisdataa on hyödynnettävä oppimisen ja opetuksen kehittämisen tukena varmistaen kuitenkin samalla, että yksityisyys ja tietosuoja eivät vaarannu.

Lisäksi jatkuvan oppimisen tekninen, semanttinen, organisatorinen ja lainsäädännöllinen yhteentoimivuus tulee varmistaa, jotta tieto liikkuu saumattomasti läpi koulutusasteiden. Ehdotamme tähän sovellettavaksi EU:n yhteentoimivuusviitekehystä. Näin voidaan myös tehokkaimmin seurata ja mitata toiminnan vaikuttavuutta, ja edistää tiedolla johtamista yhteiskunnassa.

Pidämme tärkeänä, että strategiassa huomioidaan TKI-integroitu oppiminen osana jatkuvan oppimisen tavoitteita ja että siihen yhdistetty osaamisen kehittäminen voi muodostaa huomattavasti nykyistä merkittävämmän tavan vastata yritysten henkilöstön jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Toivomme kuitenkin strategian jatkovalmisteluissa huomioitavan eri toimijoiden väliset kumppanuudet TKI-työssä sekä oppijakeskeisen digipedagogiikan osana digitaalista palveluympäristöä. Lisäksi digitaalisen koulutuksen työkalujen yhteentoimivuuteen ja omadatan käyttöön tulee kiinnittää huomiota.

Strategian tulee myös huomioida korkeakoulutukseen pääsemisen eri väylät. Asiantuntijana kehittymisen ja pätevöitymisen polkua koskevassa tavoitteessa on tarpeen korostaa polun yksilöllisyyttä ja räätälöitävyyttä sekä oppijan tiedon säilyvyyttä ja tiedon sujuvaa liikkuvuutta. Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi nostamme yksilön ymmärryksen omasta osaamisestaan sekä kyvyn hankkia ja hyödyntää uutta osaamista.

Korostamme myös selkeämpää tulkintaa strategian visioihin sekä tiiviimpää yhteyttä visioiden ja digitaalisia palveluympäristöjä koskevan tavoitteen välille. Visio tarvitsee lisäksi vahvempaa näkökulmaa tiedon hyödyntämiseen. Strategian avaintulosmittarit ovat pääosin oikeita ja riittäviä, mutta niistä puuttuvat vaikuttavuusmittarit oppijalähtöisyydestä ja koulutuksesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf).