Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Koulutustietojen hajanaisuus nähtiin ongelmana myös opetus- ja kulttuuriministeriössä. VIRTA-opintotietopalvelu perustettiin yhtenäistä tiedon tuottamista ja raportointia varten. Virta rakennettiin OKM:n, korkeakoulujen ja CSC:n yhteistyönä. Jo palvelun suunnitteluvaiheessa ymmärrettiin, että OKM:n ja Tilastokeskuksen lisäksi muutkin instituutiot, kuten juuri Valvira, voisivat hyötyä siitä. VIRTAa alettiin jo heti sen suunnitteluvaiheessa kehittää vastaamaan myös Valviran tarpeisiin.

Yhteistyötä myös järjestelmän ulkopuolella

VIRTA-opintotietopalvelu on CSC:n ylläpitämä ja korkeakoulujen kanssa yhdessä kehittämä, mutta palvelun lisäksi Valviran ja CSC:n välinen yhteistyö sisältää myös paljon muuta. CSC toimii linkkinä korkeakoulujen ja Valviran välissä. Kun dataan tarvitsee tehdä muutoksia tai lisäyksiä, CSC auttaa toteuttamaan muutokset niin, että ne hyödyttävät molempia osapuolia. Yksi esimerkki tällaisesta muutoksesta on vuonna 2019 voimaan tullut rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, jota varten VIRTAan tehtiin täysin uusi pätevyyskoodi, johon korkeakoulut sitoutuivat. VIRTAan on myös lisätty uutena tietona esimerkiksi erikoislääkäreiden ja psykoterapeuttien ammattioikeushakemuksiin liittyviä tietoja.

Yhteistyö onkin koettu hedelmälliseksi molemmin puolin ”CSC:n asiantuntijoiden tuki tietojen siirron määrittelyissä ja testaamisessa on ollut merkittävää”, toteavat Valvirassa VIRTA-opintotietopalvelun parissa työskentelevät Eeva Sallinen ja Maria Suojala. He toteavat, että VIRTA on mahdollistanut Valviralle täysin uudenlaisen sähköisen asioinnin.

CSC:n asiantuntijoiden tuki tietojen siirron määrittelyissä ja testaamisessa on ollut merkittävää

Eeva Sallinen ja Maria Suojala, Valvira

VIRTA turvaa suomalaisen terveydenhuollon tasoa

VIRTA-palvelun kautta Valviraan siirtyvistä tiedoista hyötyvät alalle valmistuneet, joille Valvira myöntää ammattioikeuden koulutuksen perusteella. Laillistamisprosessi on sujuvampi Virta-tietojen avulla, ja se nopeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden saatavuutta alalle. VIRTA-opintotietopalvelu auttaa varmistamaan, että alan henkilöstön osaaminen vastaa laissa määriteltyjä säännöksiä. Näin Valviran ja CSC:n yhteistyöllä voidaan helpottaa ja turvata sosiaali- ja terveyspalveluissa asiointia.

Mihin muuhun VIRTA-opintotietopalvelun tietoja hyödynnetään?
  • Kela tarkistaa VIRTA-opintotietopalvelusta opintotukeen vaikuttavat opinto-oikeudet ja opintojen edistymistahdin.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä korkeakoulut hyödyntävät tietoja päätöksenteossa.
  • Tilastokeskus saa monet opintoihin liittyvistä tiedoistaan VIRTA-palvelusta.
  • Oma Opintopolku -palvelusta henkilö voi tarkistaa suorittamansa tutkinnot ja voimassa olevat tutkinto-oikeudet, sekä niihin liittyviä tietoja. Kaikki nämä tiedot tulevat VIRTA-opintotietopalvelusta.

Tiesitkö tätä VIRTAsta?

  • Vanhin VIRTA-palvelusta löytyvä tutkinto on vuodelta 1922. Kyseiselle vuodelle palveluun on kirjattu yksi ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopistosta.