Tehokkaampia toimia sotedatan tutkimuskäytön edistämiseen - CSC pitää hallituksen ehdotusta toisiolain muuttamisesta oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä

Tehokkaampia toimia sotedatan tutkimuskäytön edistämiseen - CSC pitää hallituksen ehdotusta toisiolain muuttamisesta oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä

CSC näkee ehdotuksen sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta oikeansuuntaisena, mutta huomauttaa sen vähäisistä vaikutuksista, ellei toisiolain edellyttämien tietoturvallisten käyttöympäristöjen vaatimuksia muuteta. Vaikka joihinkin korjaaviin toimiin toisiolain muuttamiseksi on syytä ryhtyä viipymättä, pitkällä aikavälillä tulee tavoitella EU-alueen käytäntöjen yhdenmukaistamista. Toisiolaki on avattava myös muilta osin kuin kansainvälisen tiedonvaihdon osalta, sillä nykyisen lain soveltaminen on tehnyt tutkimuksesta hidasta ja kallista tietolupa-anomusten käsittelyaikojen ollessa pitkiä sekä tietolupien ja aineistojen tietoturvallisten käyttöympäristöjen maksullisia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä