Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Pysyvät tunnisteet (PID) ovat muutenkin ajankohtainen aihe, sillä verkkoympäristössä niistä on selkeää hyötyä. Esimerkiksi DOI-tunnisteen avulla pystyy luomaan pysyviä, yksiselitteisiä ja luotettavia viittauksia. Oman ORCID-tunnisteen avulla tutkija voi helposti kerätä julkaisutietoja ja niitä voi julkaista Tiede ja tutkimus -palvelussa.

Brittiläinen selvitys on esittänyt, että tehokas pysyvien tunnisteiden hyödyntäminen säästää helposti miljoonia, koska hallinnon ja tutkijoiden työ helpottuu ja tehostuu selvästi. Kun tieto on yhteentoimivaa ja hyvin linkittyvää tietoa, ihmisten ei tarvitse naputella montaa kertaan eri järjestelmiin, vaan tieto siirtyy vaivattomasti ja luotettavasti, tai siihen viittaaminen riittää.

Koko järjestelmä toimii kuitenkin paitsi toimivan yhteentoimivuuden myös luottamuksen varassa, kuten Knowledge Exchangesin tuore selvitys osoittaa. Tekemisen organisoiminen niin, että toimintamallit ja vastuut ovat selkeitä on erittäin tärkeää, jottei koko idea rapistu ja hajoa. Siksi Suomessa toimiva asiantuntijoista muodostuva PID-verkosto on vastikään julkaissut Kansallisen PID-tiekartan.

CSC:ltä käsin on jo muutamia vuosia koordinoitu tätä avointa kansallista PID-verkostoa. Kansainvälisen mallin mukaan, myös Suomeen esitetään nyt PID-työryhmää, jonka toimintaan toivotaan eri tahojen sitoutuvan ja tuovan osaamistaan. Työryhmän ensimmäisiä tehtäviä on kansallisen PID-linjauksen luominen.

Suomi on digitaalisen transformaation kärkimaita, ja myös pysyvien tunnisteiden alalla maassamme on harvinaisen laaja verkostoa ja vahvaa osaamista. Osaajia on monessa organisaatiossa ja tietoa on paljon. Sitä on erityisesti tutkimuksen kentällä, mutta näistä ratkaisuista voisi olla apua tiedonhallintaan muillakin aloilla osana tiedonhallintaa. CSC:llä miellämme, että kaikki data on potentiaalista tutkimusdataa, jonka alkuperän tulisi olla luotettavasti jäljitettävissä, mieluiten koneellisesti. Ratkaisut ja palvelut kehittyvät huimaa vauhtia, joten tiedon jakamisessa jo toiminnan koordinoinnissa riittää tekemistä.

CSC toimii DataCite Finland -konsortion vastuuorganisaationa.

Jessica Parland-von Essen
Jessica Parland-von Essen toimii CSC:ssä Data Management Office -ryhmän päällikkönä.