Online

Missä julkaisen TKI-datan?

TKI-datan julkaisua varten on olemassa monia erilaisia palveluja, sekä kansallisia että kansainvälisiä, ja usein on vaikea valita sopiva palvelu tiettyyn tarkoitukseen. Datan julkaisuun käytettäviä palveluja kutsutaan datarepositorioiksi. Tässä webinaarissa pyrimme löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko kansainvälisellä hankerahoituksella tuotettu data parempi julkaista kansallisessa vai kansainvälisessä datarepositoriossa?
  • Mitä eri datarepositorioita on ja miten ne eroavat toisistaan?
  • Mitä vähintään kannattaa ottaa huomioon datarepositorion valinnassa?
  • Minkälaisia suosituksia ja rahoittajien vaatimuksia on olemassa liittyen datarepositorion valintaan?

Webinaari on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakoulujen data-asioiden kanssa toimiville henkilöille, kuten projektipäälliköille ja tutkijoille. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille.