Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Korostamme, että kaikkia datastrategian tavoitteita on edistettävä, jotta yhteinen eurooppalainen data-avaruus on mahdollista luoda. Tarvitsemme myös yhteisiä datanhallintakäytäntöjä sekä johdonmukaista datasääntelyä, joka tukee uusien kyvykkyyksien ja innovatiivisten käytäntöjen kehittymistä. Julkisin varoin tuotettua dataa tulee avata.

Koska asetuksen tavoitteena on aktiivisesti edistää suojatun datan uudelleenkäyttöä, pidämme lisäksi erittäin tärkeänä, että toimivaltaisen elimen palveluita tarjoavien organisaatioiden, jollaiseksi CSC on selvityksessä onnistuneesti tunnistettu, resursointitarpeet ja tehtävien tarkoituksenmukainen organisointi käydään huolella läpi. CSC kannattaa tältä osin hajautettua järjestelmää, jossa alakohtaiset toimivaltaiset elimet säilyvät. CSC tarjoaa mielellään asiantuntemustaan asetuksen toimeenpanon tueksi.

On lisäksi tärkeää, että Suomi osana tulevaa datainnovaatiolautakuntaa edistää datapolitiikkaa, jolla pyritään edistämään monipuolista datan käyttöä erityisesti tutkimustarkoituksissa. Lisäksi olemassa olevia datanhallintastandardeja ja -käytäntöjä on hyödynnettävä täysmääräisesti ja säädöksen yhtenäiseen toimeenpanoon eri puolilla Eurooppaa on taattava riittävät resurssit.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf).