Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

CSC yhtyy huoleen tutkijoille suunnattujen palveluiden ja tutkimusinfrastruktuurien resursoinnista. Tutkimusinfrastruktuurien ja ekosysteemien rahoitukseen tulee panostaa kansallinen kokonaiskuva ja kansainvälinen yhteistyö huomioiden.

Julkisten resurssien käytön kannalta on järkevää, että niitä kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti ja eri toimijoiden ja palveluiden välillä on työnjako, jolloin ne toiminnallisesti tukevat toisiaan, eivätkä kilpaile keskenään, vaikka toimisivatkin samalla kentällä. Työnjaon tulee määrittyä vastuista, ja huomioida eri toimijoiden erilaiset tavoitteet.

Uusien tehtävien perustamisen yhteydessä tulee huomioida niiden vaikutus kokonaisuuteen. Lakiesityksen perusteluiden tulee sisältää arviointi, millainen vaikutus esityksen mukaisella tutkija- ja aineistopalvelulla on kansallisesti. Tehtävien tarkemman määrittelyn lisäksi esitykseen tulee sisältyä analyysi toimintakentästä sekä kuvaus työnjaosta muiden toimijoiden kanssa, mukaan lukien suhde muiden toimijoiden tehtäviin. Samoin tulee arvioida lakiehdotuksen vaikutukset tutkimukselle sekä selvittää tarkemmin tutkijoiden tarpeita.

Tutkijoille suunnattujen palveluiden lähtökohtana tulee olla FAIR-periaatteiden noudattaminen ja datan avaaminen mahdollisimman avoimesti. Aineistojen tulee siisi olla niin avoimia kuin mahdollista ja niin rajoitettuja kuin tarpeellista. Tämä koskee myös arkaluonteisia aineistoja, jotka voidaan saattaa tutkijoiden saataville anonymisoimalla tai pseudonymisoimalla. On huomattava, että FAIR-periaatteet ovat lähtökohta kaikkien aineistojen käsittelyyn. Myös arkaluonteisia tietoja sisältävistä aineistoista voidaan jakaa tietoa esimerkiksi niiden olemassaolosta (metatiedot), vaikka aineiston käyttö sinänsä olisi luvanvaraista.

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus on keskeinen edellytys laajalle tiedon hyödyntämiselle yhteiskunnassa. Palveluiden ja aineistojen tulee olla yhteentoimivia sekä kansallisesti että kansainvälisesti eurooppalaisen yhteentoimivuuskehyksen (European Interoperability Framework) mukaisesti. Datan yhteentoimivuutta tulee edistää niin oikeudellisella, organisatorisella, semanttisella kuin teknisellä tasolla.