Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Ehdotuksessa on aiheellisesti huomioitu se, että Suomen tietopolitiikka kytkeytyy vahvasti eurooppalaiseen viitekehykseen, ja että Suomen tulee tavoitella laajoja yhteistyöverkostoja kansainvälisellä tasolla. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita myös siitä näkökulmasta, että Suomi on jo nyt aktiivisesti mukana eurooppalaisissa datainfrastruktuurihankkeissa, ja meillä on paljon datanhallinnan osaamista.

Lausunnossaan CSC ehdottaa jatkovalmistelussa otettavan lähtökohdiksi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) -periaatteet ja yhteentoimivuuden niin kansallisesti eri organisaatioiden välillä, kuin kansainvälisesti. CSC:n näkemyksen mukaan olemassaolevia infrastruktuureita ja osaamista tulisi hyödyntää täysipainoisesti. Organisaatioiden ja eri sektorien tulisi tehdä yhteistyötä, jotta vältyttäisiin siiloutumiselta.

Datan avaaminen ja hyödyntäminen vaatii riittävää resursointia ja osaamisen kehittämistä, joten myös näihin näkökohtiin on kiinnitettävä huomiota. Yhteiskunnan digitalisoituessa ja muuttuessa datakeskeisemmäksi tarvitaan yhä suurempaa datankäsittely-, hallinta- ja säilytyskapasiteettia. Pelkkä tekninen infrastruktuuri ei riitä, vaan tarvitaan voimakasta ja systemaattista osaamisen kehittämistä sekä toimialaspesifejä henkilöresursseja tukemaan infrastruktuurien käyttöä ja käyttäjiä, osana ekosysteemiä.