Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Aineistonhallintaa koulutetaan yhä enenevissä määrin tutkimusorganisaatioissa sekä tutkijoille että opiskelijoille. Myös CSC haluaa olla mukana tukemassa osaamisen kehittämistä ja tarjoamamme itseopiskeltava kurssi  ”Research data management” on ollut nyt käytettävissä puoli vuotta. Kurssi toimii itsessään kokonaisuutena, mutta sitä voi vapaasti yhdistää muihin esim. tutkimusorganisaatioiden omiin kursseihin.

Näin toimi keväällä 2022 Oulun yliopisto, joka käytti CSC:n tarjoamaa aineistonhallinnan kurssia osana kirjaston järjestämää tohtorikurssia ”Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen (2op)”. Kurssin dataosioon kuului itseopiskeltavan aineistohallinnan kurssin lisäksi kahden tunnin luento sekä FAIR-periaatteisiin (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) liittyvä monivalintatehtävä.

Opiskelijat saivat suoritettuaan CSC:n aineistonhallintakurssin sertifikaatin, joka heidän piti viedä oman organisaationsa kurssialustalle merkiksi hyväksytystä suorituksesta. Informaatikko Tiina Sipola Oulun yliopiston kirjaston tutkijapalveluista kertoo, että: ”Jopa 40 opiskelijaa palautti CSC:n kurssisertifikaatin Moodleen, mikä oli iloinen yllätys. Tämän palikan avulla kurssin dataosuus kehittyi parempaan suuntaan.”

Sipola kertoi, että itseopiskeltavasta lisäosa ei herättänyt opiskelijoiden keskuudessa soraääniä eikä liioin kysymyksiä. Tätä selittänee varmasti lyhyt ohje, jonka Sipola teki opiskelijoille CSC:n oppimisympäristöstä. Sipola kirjoitti myös tohtorikurssin dataosiosta pienen jutun Oulun yliopiston intraan ja motivoi muitakin tutustumaan aineistonhallinnan saloihin ja tutustuman CSC:n kurssiin ja liittämään siitä saatavan sertifikaatin vaikkapa omaan CV:hen.

Voit opiskella CSC:n aineistonhallintakurssin omaan tahtiin!

CSC:n aineistonhallinnankurssille ei ole ennakkovaatimuksia ja sen tarkoitus on tutustuttaa aineistonhallinnan hyviin käytänteisiin ja kertoa mitä resursseja ja työkaluja on saatavilla tutkimuksen elinkaaren eri vaiheisiin. Kurssialustalle (e-learn.csc.fi) tulee kirjautua joko HAKA, (eli käyttäen oman organisaatiosi tunnuksia), ELIXIR- tai VIRTU-tunnuksilla. Kurssi löytyy hakusanoilla ”RDM” tai ”Research data management”.

Kurssi jakautuu kuuteen eri osioon: 1) Johdanto, 2) Aineistonhallinnan suunnittelu, 3) Datan keruu, dokumentointi ja järjestys, 4) Laskenta, analysointi ja tallennus projektin aikana, 5) Datan jakaminen, julkaiseminen ja säilytys ja 6) Löydettävyys ja uudelleenkäyttö. Osiot sisältävät tekstiä, videoita sekä dioja. Jokaisen osuuden lopuksi on tietovisa, jossa pääsee testaamaan osaamistaan, ja kurssilta saa suoritustodistuksen. 

Pyrimme kehittämään kurssia palautteen perusteella, joten ole matalalla kynnyksellä yhteydessä!

Suora linkki kurssiin ”Research data management”.

Kurssi on tehty osana ELIXIR CONVERGE-projektia ja CSC:n Aineistonhallinnan osaamiskeskuksen toimintaa.