Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Suomen suuret supertietokonehankinnat ovat olleet näyttävästi esillä julkisuudessa. Suomen oma kansallinen laitteisto – supertietokoneet Mahti ja Puhti – uusittiin muutama vuosi sitten ja yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, CSC:n vetämän konsortion jäsenmaiden ja EU:n rahoittama LUMI, otetaan pilottikäyttöön ensi kesänä ja yleinen käyttöönotto on syksyllä.  LUMI on yli 200 miljoonan euron investointi, josta noin neljänneksen maksaa Suomi. Summa kattaa järjestelmän koko elinkaaren kustannukset.

Uuden kansallisen ympäristön myötä myös tutkimuslaitosten akateemista tutkimusta tekevät tutkijat tulivat CSC:n asiakkaiksi. Yksi LUMI-supertietokoneen mukanaan tuomista uutuuksista on CSC:n laskentaresurssien yrityskäyttö. Yrityksille on varattu viidennes Suomen osuudesta, ja rahoitusta resurssien käyttöön voi hakea mm. Business Finlandin kautta. Myös Euroopan tason rahoitusohjelmat ovat käytettävissä. Näin pienetkin kasvuyritykset pääsevät samalle viivalle kansainvälisten jättien kanssa, ainakin laskentaresurssien suhteen.

Alkusysäyksenä avoimen verkkokurssin luomiselle oli LUMI-supertietokonehanke; halusimme kertoa helppotajuisesti kaikille mistä superlaskennassa on kysymys. LUMI on erittäin merkittävä kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri, joka avaa laskennallisen tieteen tutkijoille aivan uusia mahdollisuuksia. Supertietokoneet ovat myös mittava investointi Suomen valtiolta tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatioiden luomiseen.

Pääkohderyhmiä on kaksi. Haluamme kertoa sekä uusille että potentiaalisille käyttäjille, varsinkin yritysten TKI-toiminnan parissa työskenteleville ihmisille, millä tavoin suurteholaskenta voi hyödyntää tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatioita. Toisena kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja alkuvaiheen korkeakouluopiskelijat. Haluamme tutustuttaa nuoret jo opintojen alkuvaiheessa supertietokoneisiin, suurteholaskentaan ja ohjelmointiin, jotta he hakeutuisivat alaan liittyviin opintoihin ja oppisivat hyödyntämään suurteholaskentaa opinnoissa ja tulevassa työelämässä.

Tähän asti kurssille on osallistunut 280 opiskelijaa, joista 58 on suorittanut kurssin loppuun asti.

Kurssin sisältö on CSC:n suurteholaskennan asiantuntijoiden laatima. Kajaanin ammattikorkeakoulu vastasi graafisesta ilmeestä ja materiaalin siirtämisestä Edukamu-oppimisalustalle. KAMKin kokemusta hyödynnettiin myös kurssin laajuutta ja vaativuutta suunniteltaessa. 

Kurssissa esittelemme mitä supertietokoneet ovat, minkälaisia komponentteja ja osakokonaisuuksia ne pitävät sisällään ja miten niitä käytetään, kuinka tehokkaita ne ovat ja millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Opetamme rinnakkaislaskentaa ja -ohjelmointia, joihin supertietokoneiden huima teho perustuu. Kurssi pitää sisällään myös käytännön esimerkkejä ja käyttötapauksia.

Kurssi on nyt avoimesti saatavilla suomeksi ja englanniksi. Sitä voi selailla tai sen voi suorittaa vapaasti ilman sitoumuksia tai opinto-oikeutta korkeakouluun (rekisteröityessäsi valitse ”vieras”). Kurssin tehtävät suorittaneille ja opiskelijoiksi rekisteröityneille Kajaanin AMK myöntää yhden opintopisteen. Lisätietoa opintopisteen hyödyntämismahdollisuuksista löydät kurssin sivustolla. Kurssin suorittamiseen on testiryhmillä mennyt n. 15–30 tuntia.

Tutustu avoimeen Johdatus supertietokoneisiin -verkkokurssiin joko suomeksi tai englanniksi.