Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

EUDAT-jäsenyyden ansiosta CSC voi tarjota asiakkailleen korkealaatuisia EUDAT-teknologiaan perustuvia datapalveluja. EUDATin B2-tuoteperhe auttaa tutkijoita tutkimusdatan hallinnassa. Palveluntarjoajille EUDAT konsortio mahdollistaa työnjaon eri keskuksien välillä. Esimerkiksi B2SHAREn omistajuus on CSC:llä ja CSC vastaa sekä tuotteen kehityksestä että tulevaisuuden suunnittelusta. Vastavuoroisesti esimerkiksi B2DROPin omistajuus ja pääasiallinen kehitys on saksalaisen Jülichin tutkimuskeskuksen vastuulla. Kaikki palvelut ovat yhtälaisesti kaikkien EUDATin jäsenten käytettävissä. Palveluiden lisäksi EUDATin jäsenyys mahdollistaa yhteistyön Euroopan johtavien data-asiantuntijoiden välillä ja tätä kautta kaikki voivat kehittää osaamistaan ja välittää sitä eteenpäin omalle tutkimusyhteisölleen.

Yhteistyö myös lisää varmuutta datan säilyttämiseen ja palveluiden jatkuvuuteen. Datasta voidaan luoda kopio toiseen EUDAT-keskukseen, jolloin saavutetaan maantieteellinen hajautus säilytykselle. Vastaavasti palveluiden jatkuvuus on entistä turvatumpi, koska koko palvelu ja/tai siellä säilytettävä data voidaan poikkeustilanteessa siirtää kokonaan toisen keskuksen vastuulle.

EUDATin B2-tuoteperhe on osa CSC:n palveluvalikoimaa ja palvelut tarjoavat organisaatioille maksuttoman vaihtoehdon lisäksi mahdollisuuden erilaisiin käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöitäviin ratkaisuihin.

EUDAT in the EU Landscape

EUDAT tunnustaa FAIR-periaatteet ja tukee avoimen datan jakamista ja uudelleenkäyttöä palveluidensa kautta, mutta tunnustaa samalla, että kaikki data ei ole täysin rajoittamatonta. EUDAT tukee eurooppalaisia hankkeita tutkimusdatan elinkaaripalveluillaan, edistää parhaita käytäntöjä tutkimusdatan hallinnassa ja tarjoaa arvokasta kokemusta ja asiantuntemusta.

CSC on EUDATin perustajajäsen ja yksi keskeisistä EUDATin toiminnan vetäjistä. CSC on vahvasti mukana EUDATin hallinnossa. CSC:läisistä tämän blogisarjan toinen kirjoittaja, Antti Pursula, johtaa EUDATin sihteeristöä, Per Öster on EUDAT:n neuvoston puheenjohtaja ja Damien Lecarpentier on edustajana EUDATin hallituksessa. CSC ja hollantilainen SURF omistavat EUDAT Ltd:n, joka voi yrityksenä tehdä sopimuksia ja osallistua EU-hankkeisiin EUDATin puolesta.

Euroopan avoin tiedepilvi

EUDATin jäsenyys antaa CSC:lle mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan tutkimusinfrastruktuurien kehittymiseen. EUDAT haluaa olla mukana suunnittelemassa Euroopan tutkimusdatan linjauksia ja kehittämässä yhteentoimivia palveluita. EUDAT onkin yksi Euroopan avoimen tiedepilven (European Open Science Cloud, EOSC) tärkeimmistä palveluntarjoajista ja myös mukana useiden hankkeiden ohjauksessa, mikä antaa mahdollisuuden edistää myös kansallisia tavoitteita. Kaikki EOSCin palvelut ovat myös suomalaisen tutkimusyhteisön käytössä.

EUDATin visiona on datan turvaaminen ja jakaminen tieteenalojen yli ja maantieteellisten rajojen yli. Keskeistä tässä on palveluiden yhteentoimivuus, ei pelkästään EUDATin omien palveluiden välillä, vaan laajasti muiden data- ja laskentapalveluiden kanssa. Näin suomalainen data on löydettävissä kansainvälisistä palveluista ja vastaavasti suomalaistutkijat voivat hakea dataa omaan käytöönsä. EOSC on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä tavoista edistää tätä tavoitetta Euroopassa.

CSC on saanut rahoitusta useisiin EOSC:iin liittyviin hankkeisiin, usein EUDAT-jäsenyyden avulla. EU-rahoituksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää CSC:n palveluita ja toisaalta kasvattaa osaamista laajasti tutkimusdatan hallinnasta, jotta voimme palvella suomalaisia asiakkaita entistäkin paremmin.

EUDAT järjestää tapahtumia ja webinaareja, josta suomalaiset tutkijat voivat hyötyä. Jos haluat näistä tietoa, kannattaa liittyä EUDATin postituslistalle tai seurata Twitterissä @eudat_eu tiliä.

EUDAT:n palveluita ovat B2ACCESS, B2DROP, B2FIND, B2HANDLE, B2SAFE ja B2SHARE. Lue näistä lisää EUDATin palvelukatalogista.

Antti Pursula
Kirjoittaja on CSC:n kehityspäällikkö ja EUDAT konsortion pääsihteeri.

Tommi Kutilainen
Kirjoittaja on työskennellyt muutaman vuosikymmenen CSC:n viestinnässä ja on erityisen kiinnostunut kaikesta. Twitter: @TommiKutilainen