Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

CSC:ltä on saatavilla kolme organisaatiokohtaisesti räätälöitävää EUDAT-datapalvelua: B2SHARE on tarkoitettu tiedostojen ja datasettien julkaisemiseen ja B2DROP tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen pilvessä. B2SAFE on datan tallennuksen palvelu, joka soveltuu suurille datamäärille ja jonka automatisoidut työvuot helpottavat aineistojen hallintaa.

Tässä blogissa käymme läpi kolme esimerkkiä räätälöidyistä datapalveluista.

B2SHARE-palvelun avulla voidaan helposti toteuttaa temaattinen datan julkaisupalvelu jonkin tiedeyhteisön tai tutkimusinfrastruktuurin käyttöön. CSC kehittää yhteistyössä INAR-infrastruktuurin kanssa ympäristötieteen julkaisupalvelua. Pilottivaiheessa on toteutettu B2SHAREen pohjautuva räätälöity palvelu ekosysteemitutkimuksen infrastruktuurin, eLTER Suomen (Integrated European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research), käyttöön. Suunnitelmissa on tehdä palvelusta yhteentoimiva eurooppalaisen eLTER-yhteisön metadatapalvelun kanssa, jolloin Suomessa tuotettu tutkimusdata näkyy myös eurooppalaisissa palveluissa.

– Tavoitteena on yhdistää kansallista ja kansainvälistä datanhallintaa. Meille on tärkeää, että Suomessa tuotettu tutkimusdata tulee B2SHAREn kautta kaikkien kansainvälisen eLTER-verkoston käyttäjien löydettäväksi, sanoo Suomen eLTER-verkoston johtaja Jaana Bäck Helsingin yliopistosta.

CSC on toimittanut B2SHARE ja B2DROP -palveluihin perustuvia datanhallinnan ratkaisuja Helsingin yliopistolle. B2SHAREen perustuva ratkaisu tarjoaa yleisen tieteenalariippumattoman julkaisukanavan Helsingin yliopistolla tuotetulle tutkimusdatalle ja B2DROPin ympärille rakennettu palvelu tarjoaa helpon tavan tallentaa tietoja ja jakaa niitä tutkimusryhmien välillä. B2DROP tarjoaa myös toiminnot tutkimusdatan julkaisemiseen B2SHARE-palvelussa. Palvelu on Helsingin yliopistolla koekäytössä.

– EUDAT-palvelut integroitiin LDAP:n avulla Helsingin yliopiston omaan ryhmien hallintavälineeseen. Toteutus tuotti sen, että yliopisto ja sen ryhmät pystyvät itse hallinnoimaan EUDAT-käyttäjiään, kertoo Helsingin yliopiston tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi.

Turun ammattikorkeakoulu on ottamassa käyttöön räätälöityä B2DROP-palvelua täydentämään datanhallinnan palveluitaan. Tämä palvelu toimii CSC:n alustalla ja soveltuu datan tallennukseen ja jakamiseen. Turun AMK määrittelee käyttöehdot esimerkiksi tallennustilan ja pääsyoikeuksien osalta. Palvelu on nyt käyttöönottovaiheessa.

– B2DROP tarjoaa meille ratkaisun projektien aikaiseen TKI-aineiston hallintaan ja yhteiskäyttöön. Erityisesti mahdollisuus jakaa aineistoa eri organisaatioiden välillä on ollut tärkeä valintakriteeri meille hyvän tietosuojan ja -turvan ohella, kertoo projektipäällikkö Anne-Marie Tuikka Turun ammattikorkeakoulusta.

CSC pyrkii jatkuvasti kehittämään EUDAT-palveluitaan vastaamaan asiakkaidensa tarpeita. CSC:n EUDAT-palveluiden pääasiallinen asiakasryhmä ovat suomalaiset korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja tutkimusinfrastruktuurit. Räätälöityjen datapalveluiden tarkoituksena on tarjota lisää vaihtoehtoja CSC:n tuottamien kaikille yhteisten palveluiden lisäksi ja samalla edistää hyviä datanhallinnan käytäntöjä.

Osana palvelukokemuksen parantamista suunnitteilla on EUDAT-asiakasverkoston käynnistäminen. Asiakasverkoston tavoitteena on kehittää edelleen yhteistyötä ja keskustelua EUDAT-asiakkaiden ja CSCn välillä. Verkostossa asiakkaat voivat jakaa kokemuksiaan palveluista, vaikuttaa palveluiden kehityskohteisiin ja pysyä ajantasalla uusista ominaisuuksista. Verkoston toiminta pyritään käynnistämään ensi vuoden alussa.

Antti Pursula
Kirjoittaja on CSC:n kehityspäällikkö ja EUDAT konsortion pääsihteeri

Tommi Kutilainen
Kirjoittaja on työskennellyt muutaman vuosikymmenen CSC:n viestinnässä ja on erityisen kiinnostunut kaikesta. Twitter: @TommiKutilainen