Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

HEAP (Human Exposome Assessment Platform) -projekti tarjoaa puitteet tutkimuksille, joissa hyödynnetään älylaitteilla kerättävää Big Dataa ja tekoälyä. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ihmisen eksposomia, joka tarkoittaa terveydelle tärkeitä ja mahdollisesti haitallisia ympäristötekijöitä, ja niiden mahdollisimman kokonaisvaltaista analysointia.

Projektissa rakennetaan älylaitteisiin ja Big Dataan pohjautuvia ratkaisuja, joiden avulla kerätään, hallitaan ja analysoidaan altistumisiin liittyvää sensitiivistä terveystietoa laajamittaisesti ja tietoturvallisesti. Parhaillaan kehitteillä oleva digitaalinen alusta mahdollistaa tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön, muun muassa laajojen väestöpohjaisten tutkimuskohorttiaineistojen yhdistämisen. Tämän lisäksi hankkeessa hyödynnetään hajautettuja laskentaresursseja ja digitaalisia pilvipalveluja.

Kansainvälinen huippuosaamisen tiimi

HEAP-hankekumppanit ovat erikoistuneet muun muassa väestöpohjaiseen epidemiologiaan, tietokantojen tietoturvalliseen ja eettiseen suunnitteluun, informaatioteknologian infrastruktuuriin, big data -analyysiin sekä tiedeviestintään ja koulutukseen. Projektissa on 11 projektikumppania, joista yhdeksän akateemisia organisaatioita ja kaksi yritystä, kuudesta eri Euroopan maasta.

HEAP-projektia koordinoi Karoliininen instituutti. Karoliininen instituutti on Ruotsin suurin lääketieteellinen tutkimuskeskus ja yksi maailman johtavista lääketieteellisistä yliopistoista. Projektin johtava tutkija professori Joakim Dillner Karoliinisesta instituutista näkee HEAP-projektin mahdollisuudet seuraavasti:

– HEAP tulee mahdollistamaan kokonaisvaltaisen ympäristötekijöiden eli eksposomin tutkimisen luomalla mallin yhteisestä kansainvälisestä tutkimusalustasta, jolla voidaan tehokkaasti hallita, analysoida ja jakaa sensitiivistäkin Big Data -terveystietoa.

Turvallinen infrastruktuuri Big Dataa varten

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus johtaa Turvallinen infrastruktuuri Big Datalle -työtä HEAP-projektissa. Tavoitteena on kehittää tekniikka arkaluonteisen ihmisiä koskevan datan hallitsemiseksi ja tallentamiseksi. Käytännössä se tarkoittaa turvallista datan tallentamista pilviympäristössä ja datan striimausta hallinnointia varten suojatun mekanismin kautta.

Tiimipäällikkö Juha Törnroos CSC:ltä korostaa tutkimusyhteisön merkitystä:

– Tämä on erittäin jännittävä ja uraauurtava projekti, joka mahdollistaa tutkimuksen hyödyntäen arvokkaita kohorttidatoja ja täysin uudenlaista dataa. Tämä lisää ymmärrystämme tutkijoille kehittämiemme palveluiden vaatimuksista, joten projektissa tehty kehitys hyödyttää koko tutkimusyhteisöä. Tämän merkitystä ei pidä aliarvioida.

Vieraileva professori Matti Lehtinen Karoliinisesta Instituutista ja Tampereen yliopistosta aloitti Suomessa vuonna 2002 väestöpohjaisten kohorttien HPV-interventiotutkimukset. Ne johtivat rokotusstrategian muutokseen Pohjoismaissa (mahdollisesti WHO:n tasolla saakka), niin että alun perin vain tyttöjen HPV rokottamisesta siirryttiin rokottamaan sekä tytöt että pojat. Tämä suomalainen ja samalla maailman suurin satunnaistettu HPV-rokotuskohortti koostuu 42 000 osallistujasta.

HEAP-projektin aikana kohortissa tutkitaan rokotesuojan ja laumasuojan merkitystä suhteessa ympäristötekijöiden terveysvaikutuksiin, kuten syöpäseulontojen tarpeeseen, sekä mahdollisiin epigeneettisiin ja mikrobiomi-tason muutoksiin. Jälkimmäiset saattavat lähitulevaisuudessa auttaa paremmin tunnistamaan anogenitaali-, ja pään ja kaulan alueen syöpiä. HEAP-projekti mahdollistaa laajojen kohorttien tietoturvallisen pitkäaikaisseurannan ja käyttäjäystävällisen tutkimisen.

Lisätietoja HEAP-projektista (englanniksi).