Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

LUMI-käyttäjäohjelma (User Program) käynnistyi keväällä 2020, jolloin pidettiin ensimmäinen kansainvälinen webinaari LUMIn tuleville loppukäyttäjille. Se keräsi laajan yleisön, ja osallistujia kannustettiin pohtimaan uusia tutkimuskysymyksiä tarpeeksi suuresta näkökulmasta. ”LUMI is a game-changer, a paradigm changer. LUMI’s computing power will make a difference”, totesi keynote-puhuja professori Ilpo Vattulainen Helsingin yliopistosta.

Jokainen LUMI-konsortioon kuuluva maa huolehtii omasta käyttäjäohjelmastaan, mutta niiden sisältöjä koordinoidaan ja parhaita käytäntöjä jaetaan puolin ja toisin, jotta LUMI voi vastata parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiensä tarpeisiin. Suomessa käyttäjäohjelmaa luotsaa asiakasratkaisupäällikkö Juhani Huttunen CSC:ltä. ”Osana sitä toteutimme keväällä 2020 kyselyn, jossa kartoitimme LUMIn suomalaisten käyttäjäryhmien tarpeita uutta laskentaympäristöä kohtaan, ja haastattelimme pariakymmentä tutkijaryhmää heidän tutkimusalueensa erityistarpeista”, kertoo Huttunen. Käyttäjäohjelmiin liittyen on sekä CSC:llä että konsortiotasolla käynnistetty vuoden aikana myös koulutuksen ja ohjelmistokehityksen hankkeita.

LUMI-tietoutta läpi Suomen

Syksyn 2020 LUMI-kiertue oli suoraa jatkoa näille aktiviteeteille. Sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta uudesta lippulaivasupertietokoneesta sen tulevien loppukäyttäjien keskuudessa niin korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa kuin yrityksissä sekä kerätä heiltä käyttötapauksia, odotuksia ja vaatimuksia LUMIn kehityksen tueksi. Kiertueen toteutuksessa huomioitiin opetus- ja kulttuuriministeriön pyyntö lähestyä maantieteellisesti kattavasti kaikkia LUMIn potentiaalisia käyttäjäryhmiä Suomessa ja jakaa heille tietoa kunkin kohdealueen tarpeisiin nähden soveltuvin osin räätälöiden.

Kiertueen tapahtumat järjestettiin yhteistyössä paikallisen korkeakoulun kanssa. CSC:n puolelta järjestelyistä vastasi Anu Märkälä. Kaksi ensimmäistä tapahtumaa ehdittiin pitää paikan päällä Kajaanin ammattikorkeakoululla ja Oulun yliopistolla ennen kuin koronatilanne kiristyi jälleen. Sen jälkeen loput tapahtumista siirrettiin kokonaan verkkoon, ja maakuntamatkailu vaihtui Zoom-asetusten säätämiseen. Kiertueen juontajana toimi Juhani Huttunen.

Kajaanin tapahtuma oli siitä erityinen, että osallistujat pääsivät tutustumaan johtaja Jukka-Pekka Partasen, kehityspäällikkö Toni Mannisen ja datakeskusasiantuntija Esa Heiskasen opastuksella CSC:n datakeskukseen ja LUMIn rakennustyömaahan. Mahdollisuus päästä näkemään omin silmin rakenteilla oleva supertietokoneen datakeskus herätti suurta kiinnostusta ja muutama osallistuja matkusti sen vuoksi Oulusta varta vasten Kajaaniin. Medianäkyvyyttäkin tuli, sillä Kainuun Sanomista oli toimittaja paikalla.

Esittelyssä tietokoneiden supertähti

LUMI-supertietokonekeskuksen johtaja Pekka Manninen piti kaikissa kiertueen tapahtumissa esityksen, jossa hän kertoi, kuinka tietokoneiden supertähti päätyi juuri Kajaaniin ja minkälainen rauta on kyseessä. Uuden supertietokoneen teknisten ominaisuuksien lisäksi kuulijoille kerrottiin myös LUMIn käyttötavoista, minkälaisia hyötyjä se tuo erilaisille käyttäjäryhmille ja miten LUMIn tuloon kannattaa valmistautua, esimerkiksi sopeuttamalla ohjelmistokoodeja uuteen GPU-pohjaiseen (Graphics Processing Units) käyttöympäristöön.

Yhtenä tärkeänä ulottuvuutena esityksessä nostettiin esiin toimintatavat, joiden avulla LUMIn resursseja voidaan hyödyntää korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän välisessä yhteistyössä ja innovaatiotoiminnassa. Tämä tulee avaamaan erityisesti yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua suuren luokan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja kehittää datapohjaista liiketoimintaa. Katso pääkaupunkiseudun tapahtuman tallenne LUMIn YouTube-kanavalta.

Kiertueen tapahtumat noudattivat samanlaista ohjelmarunkoa, ja yleisön kysymysten jälkeen vuorossa oli tutkijan puheenvuoro, jonka piti CSC:n laskentapalveluja käyttävä professori tai muu tutkija paikallisesta korkeakoulusta. Vierailevat puhujat esittelivät omaa työtään ja kertoivat, kuinka ovat hyödyntäneet tutkimuksissaan CSC:n tarjoamia palveluja antaen näin yleisölle esimerkin suurteholaskennasta käytännössä. Lisäksi he pohtivat, mitä kaikkea uutta LUMI voisi jatkossa mahdollistaa heidän tutkimuksensa kannalta. Aiempaa realistisemmat mallit tutkittavista ilmiöistä ja erilaisten työvaiheiden, kuten laajojen simulointien ja älykkään data-analytiikan, sujuva yhdistäminen samassa laskentaympäristössä herättivät suurta kiinnostusta puhujien keskuudessa.

Kiertueen ohjelmassa oli varattu runsaasti aikaa myös keskustelulle. Yleisön kysymykset vaihtelivat LUMIn liiketoimintamalleista ja käyttöönoton tavoista ohjelmistojen ja laitteiston yksityiskohtiin. Yleisöä tuntui kiinnostavan erityisesti sensitiivisen datan käyttömahdollisuudet ja GPU-pohjaisen ympäristön vaatima valmistelutyö tutkijoille ohjelmistojen toimivuuden varmistamiseksi. Lopuksi tutkijoilla ja tutkimusryhmillä oli vielä mahdollisuus tavata CSC:n asiantuntijoita henkilökohtaisissa verkkotapaamisissa, joissa voitiin pureutua juuri heidän tutkimuksiinsa liittyviin kysymyksiin.

Tavoitteena timanttinen käyttäjäkokemus

Kiertueen aikana esitetyt kysymykset ja tulevien loppukäyttäjien kanssa käydyt keskustelut tukevat LUMIn kehitystyötä ja timanttisen käyttäjäkokemuksen toteutumista. Niiden avulla laajennamme myös LUMIn verkkosivuilla olevaa FAQ-osiota. Lisäksi CSC sai kiertueen myötä pyyntöjä järjestää muun muassa yrityksille suunnattuja erityisiä tietoiskuja LUMIsta, joista esimerkkinä voidaan mainita marraskuussa 2020 BusinessOulun kanssa järjestetty webinaari.

Kaiken kaikkiaan suunnitelmallinen jalkautuminen laajasti asiakaskuntamme pariin antoi välttämätöntä syötettä kehitysponnisteluiden oikeaan suuntaamiseen ja selkiytti uudelle, uljaalle supertietokoneelle asetettuja odotuksia.

Lämpimät kiitokset kaikille, jotka osallistuivat kiertueen toteuttamiseen!

Loistava LUMI-kiertue lukuina:

  • 10 tapahtumaa, 10 vierailevaa puhujaa
  • 457 rekisteröitynyttä osallistujaa, joista noin 60 % yliopistoista, 19 % ammattikorkeakouluista, 13 % tutkimuslaitoksista ja 4 % yksityiseltä sektorilta
  • 26 tutkijatapaamista
  • 1 matka Ouluun ja Kajaaniin

Kiertue toteutettiin osana EuroCC-projektia, jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan kansallisten suurteholaskennan osaamiskeskusten verkosto.