Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Isännöintisopimus allekirjoitettiin virallisesti eurooppalaisen LUMI-Q-konsortion kvanttitietokoneen hankkimiseksi ja operoimiseksi IT4Innovations National Supercomputing Centerissä Ostravassa, Tšekissä. EuroHPC-yhteisyrityksen kanssa allekirjoitetussa sopimuksessa määrätään osapuolten rooleista, oikeuksista ja velvollisuuksista. EuroHPC-yhteisyritys hallinnoi suoraan kvanttitietokoneen hankintaprosessia, joka käynnistetään lähiaikoina. Kvanttitietokoneen hankinnan investointikustannusten arvioidaan olevan enintään 7 miljoonaa euroa. Ne rahoitetaan 50-prosenttisesti EuroHPC-yhteisyrityksen talousarviosta Digitaalinen Eurooppa -ohjelman (DEP) puitteissa ja 50-prosenttisesti LUMI-Q-konsortion jäsenmaiden rahoitusosuuksilla.

– Sopimuksen allekirjoittaminen LUMI-Q-kvanttitietokoneen isännöimisestä Tšekissä on tärkeä virstanpylväs Tšekin kvanttitietokoneiden ja -algoritmien tutkimusyhteisölle, mutta se on myös merkittävä askel kohti eurooppalaisten kvanttilaskentaresurssien kehittämistä. Yhdessä muiden eurooppalaisten kumppaneiden kanssa luomme tärkeän elementin tulevalle tieteelliselle kehitykselle kvanttilaskennan ja sen sovellusten alalla, sanoo Branislav Jansik, IT4Innovationsin supertietokonepalvelujen johtaja ja LUMI-Q-hankkeen koordinaattori.

LUMI-Q-konsortioon kuuluu yhdeksän Euroopan maata: Tšekki (koordinaattori), Alankomaat, Belgia, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska. Konsortion tavoitteena on tarjota akateemisille ja yrityskäyttäjille kvanttitietokone, joka perustuu suprajohtaviin kubitteihin tähtimuotoisella topologialla. Sen etuna on, että se minimoi niin kutsuttujen vaihto-operaatioiden määrän mikä mahdollistaa hyvin monimutkaisten kvanttialgoritmien suorittamisen. Oletuksena on, että LUMI-Q-kvanttitietokone sisältää vähintään 12 kubittia.

Tämä kvanttitietokone liitetään suoraan EuroHPC:n KAROLINA-supertietokoneeseen, joka sijaitsee IT4Innovations-supertietokonekeskuksessa Ostravassa. Lisäksi tarkoituksena on liittää se muihin EuroHPC:n supertietokoneisiin, erityisesti niihin, jotka muut LUMI-Q-konsortiojäsenet operoivat, kuten Euroopan tehokkaimpaan supertietokoneeseen LUMIin Kajaanissa ja Puolan Krakovaan sijoitettavaan Helios-nimiseen supertietokoneeseen.

– Suomen tiedeyhteisö saa LUMI-Q-kvanttitietokoneen käyttöönsä CSC:n kautta. Myös kaikki LUMI-Q-konsortion jäsenet saavat pääsyn tälle kvanttikoneelle. Konsortion lisäksi LUMI-Q-kvanttitietokone on kaikkien eurooppalaisten käyttäjien saatavilla, koska EuroHPC-yhteisyritys kattaa puolet koneen kustannuksista. Tavoitteenamme on tarjota näitä kvanttiresursseja sekä akateemiselle että yrityskäyttäjille samaan tapaan kuin tarjoamme resursseja LUMI-supertietokoneelta, sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Kvanttitietokoneilla on vallankumouksellinen potentiaali tuoda uusi lähestymistapa tietojenkäsittelyyn ja äärimmäisen monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Toisin kuin klassiset tietokoneet, jotka toimivat binääristen bittien avulla, kvanttitietokoneet käyttävät kvanttibittejä, eli kubitteja rinnakkaisten laskutoimitusten suorittamiseen, hyödyntäen superposition ja kvanttikietoutumisen kaltaisten kvanttimekaanisten ilmiöiden ominaisuuksia. Tämä antaa niille ainutlaatuisen kyvyn ratkaista tehokkaasti tiettyjä ongelmia, jotka ovat liian vaikeita klassisille tietokoneille yksinään

Näitä voivat olla esimerkiksi uusien materiaalien elektronirakenteen ratkaisemiseen liittyvät optimointiongelmat tai liikenteen ja satamien logistiikkaan liittyvät pulmat. Useita muita sovelluksia kehitetään parhaillaan, ja niitä löytyy lähes kaikilta tiede- ja tuotekehitysaloilta, kuten esimerkiksi autoteollisuudesta, uusien sähköakkujen kehittämisestä, energia-alalta, finanssialalta, farmasiasta, kvanttikemiasta, kryptografiasta ja kvanttikoneoppimisesta. Kvanttitietokoneilla on mahdollisuus uudistaa dramaattisesti tieteellistä tutkimusta ja teknologista kehitystä kaikilla aloilla fysiikasta ja kemiasta tekoälyyn ja bioinformatiikkaan.

– LUMI-Q-resurssien kautta suomalaiset ja eurooppalaiset käyttäjät saavat käyttöönsä aivan uudenlaisen laskentainfrastruktuurin, jossa yhdistyvät Euroopan tehokkaimmat supertietokoneet ja uusimmat eurooppalaiset kvanttilaskentateknologiat. Kvanttikiihdytetyn suurteholaskennan avulla tutkimus ja tuotekehitys voivat ottaa lähes uskomattomia innovaatioloikkia. Olemme innolla mukana mahdollistamassa tätä kehitystä Suomessa ja maailmalla, kommentoi Mikael Johansson, kvanttiteknologian päällikkö, CSC.

Lisätietoja:

LUMI-Q-konsortio tarjoaa Euroopan laajuisen kvanttilaskentaympäristön, joka on integroitu EuroHPC-infrastruktuuriin. Konsepti mahdollistaa EuroHPC:n LUMI-Q-kvanttitietokoneen integroinnin useisiin EuroHPC:n supertietokoneisiin, kuten KAROLINAan Tšekissä, LUMIin Suomessa ja EHPCPL:n Puolassa. LUMI-Q-konsortiossa on mukana yhdeksän Euroopan maata: Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Saksa, Alankomaat, Norja, Puola, Ruotsi ja Suomi.

LUMI-Q-konsortion jäsenet:

 • Projektin koordinaattori: VSB – Technical University of Ostrava, IT4Innovations National Supercomputing Center, Tšekki
 • CSC – IT Center for Science, Suomi
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Suomi
 • Chalmers University of Technology, Ruotsi
 • Danish Technical University, Tanska
 • Danish e-Infrastructure Cooperation, DeIC, Tanska
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Puola
 • Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Puola
 • Sigma2 AS, Norja
 • Simula Research Lab, Norja
 • SINTEF AS, Norja
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Saksa
 • University of Hasselt, Belgia
 • TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Alankomaat
 • SURF BV, Alankomaat