Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

OKSAn 2. laitos sisältää n. 760 käsitettä ja niiden terminologiset käsitekuvaukset. Sanastokeskuksen terminologi Riina Kosunen kertoi, että vuonna 2018 julkaistun OKSAn ensimmäisen version tietoja on täydennetty ja siihen on lisätty mm. varhaiskasvatukseen, lukiokoulutukseen, kurinpitoon, opintososiaalisiin etuihin ja palveluihin sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arviointiin liittyviä käsitteitä. Versioon on myös lisätty Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanaston käsitteet, jotka on toteutettu erillisessä Parasta DigiTukea -hankkeessa.

Parasta DigiTukea -hankkeen projektipäällikkö Eeva-Leena Ronkainen Oulun seudun ammattiopistosta kertoi, miten työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanastotyö yhdisti suuren joukon koulutuksen asiantuntijoita eri aloilta ja rooleista; oppisopimuksesta, tietojärjestelmistä, opiskelijahallinnosta, kehittämisestä ja opettajista. Sanaston muodostumisen lisäksi mielenkiintoiset keskustelut laajensivat merkittävästi myös osallistujien omaa osaamista.

Sanastotyö laitettiin liikkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta jo vuonna 2010 osana Oppijan verkkopalveluiden (nyk. Opintopolku) uudistamista. Tarve sanastotyön tekemiseen kumpusi alun perin tietojärjestelmien yhteentoimimattomuudesta. Kielenkäyttöä yhdenmukaistamalla haluttiin edistää yhteentoimivien digitaalisten palveluiden rakentamista.

Digitaalisten palveluiden perustaan viittaa myös webinaarissa esiintynyt arviointineuvos Janniina Vlasov Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksesta. Hän pureutui varhaiskasvatuksen laadun arviointityöhön ja korosti käsitemäärittelyn merkitystä, joka helpottaa myös sittemmin aloitettua varhaiskasvatukseen liittyvän tietojärjestelmäkehityksen arkkitehtuurityötä.

Sanastotyö jatkuu

Sanastotyön yhteydessä on viime vuosina havahduttu sanastotyön tarpeen lisääntymiseen. Se näyttäytyy yhtäältä uusien käsitekokonaisuuksien muodostamisen ja määrittelemisen tarpeena, mutta toisaalta myös aiemmin määriteltyihin käsitteisiin kohdistuvina muokkaustarpeina. Tämän vuoksi Opetus- ja koulutussanaston yhteyteen luodaan vuoden 2021 aikana palautemekanismi, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen sanastossa olevan käsitteen muuttamiseksi tai täydentämiseksi tai sanastosta puuttuvan käsitteen lisäämiseksi.

Tero Huttunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi, että sanastotyö ei suinkaan pääty tähän julkaisuun ja vuoden 2021 ajankohtaisia sanastomäärittelytarpeita liittyy mm. oppivelvollisuuden pidentämiseen, varhaiskasvatukseen ja oppimisanalytiikkaan. Myös vuonna 2020 alkanut sanastoprojekti jatkuvan oppimisen ympärillä jatkuu. Kyseinen sanastoprojekti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteinen sanastohanke, jonka tavoitteena on laatia opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yhteisille jatkuvaan oppimiseen liittyville käsitteille harmonisoidut määritelmät.

Yhteistyössä yhteistä ymmärrystä

Sanastotyötä on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön koostamassa OKSA-jaoksessa ja sen pienryhmissä, jotka koostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen eri osastojen, korkea-asteen, CSC:n sekä terminologian asiantuntijoista. Termien kieliversioinnit on tuotettu muun muassa hallinnon ja korkeakoulujen kääntäjistä koostuvassa Glossary groupissa. Terminologisesta osaamisesta, työn organisoimisesta ja toteuttamisesta sekä valmiin julkaisun toimittamisesta on vastannut Sanastokeskus TSK.

OKSA on tarkoitettu asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa opetustoimen suositelluista termeistä ja niiden merkityksistä.

OKSA-sanasto ja sen päivitykset on julkaistu valtioneuvoston julkaisusarjassa, Sanastokeskuksen TEPA-termipankissa sekä yhteentoimiva.suomi.fi-sanastoeditorin yhteydessä.

Lisätietoja

OKSA – Opetus- ja koulutussanasto toinen laitos on saatavilla seuraavissa osoitteissa:
Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto
Sanastot.suomi.fi –työkalu
TEPA-termipankki

Sanastotyön etenemistä voi seurata seuraavilla työskentelyalueilla:
OKSA-sanastojaos
Jatkuvan oppimisen sanastotyö