Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Kansainvälinen EOSC-ENTRUST-hanke rakentaa eurooppalaista tietoturvallisten tutkimusympäristöjen verkostoa ja tuottaa yhteisen viitearkkitehtuurin, jonka pohjalta arkaluonteisen tutkimusdatan saatavuutta ja analysointia voidaan hajauttaa. Horisontti Eurooppa -rahoitteinen projekti rakentuu kahden vakiintuneen tutkimusdatainfrastruktuurin varaan. Toinen tutkimusdatainfrastruktuureista keskittyy tukemaan datamassojen hyödyntämistä biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja sitä hallinnoi ELIXIR, joka on verkostoimaisesti toimiva monikansallinen organisaatio. Toinen tutkimusdatainfrastruktuureista on EUDAT ja se tarjoaa ratkaisuja yleiseen tutkimusdatanhallintaan.

”Olemme iloisia EOSC-ENTRUSTin käynnistymisestä ja odotamme innolla yhteistyötä sekä eurooppalaisten tietoturvallisten käsittely-ympäristöjen tuottajien että laajemman arkaluonteista dataa hyödyntävän yhteisön kanssa tuottaaksemme yhteentoimivuuden viitekehyksen mahdollistamaan biomolekulaarista ja biolääketieteellistä tutkimusta”, kertoo ELIXIRin johtava tekninen asiantuntija ja hankkeen koordinaattori Peter Maccallum.

Hanke tuo yhteen olemassa olevien eurooppalaisten tietoturvallisten tutkimusympäristöjen palveluntarjoajat ja niiden palveluita hyödyntävät tutkimusorganisaatiot. Hankkeessa luodaan palveluille yhteinen juridinen, organisatorinen, tekninen ja semanttinen viitekehys, joka perustuu eurooppalaisen tutkimuksen data-avaruuden European Open Science Cloudin (EOSC) yhteentoimivuusperiaatteisiin.

”EOSC-ENTRUST tuo yhteen kaksi merkittävää tutkimusdatainfrastruktuuria, EUDATin ja ELIXIRin. Yhdistämällä kokemuksemme ja kansainväliset verkostomme pystymme vastaamaan tietoturvallisiin käsittely-ympäristöihin kohdistuvaan kasvavaan ja monitieteiseen kysyntään. Teemme sen organisoimalla Euroopan laajuisen koordinaation ja yhteiset rajapinnat, osallistaen keskeiset aloitteet kuten EOSCin ja muut eurooppalaiset data-avaruudet”, kertoo EUDATin sihteeristön päällikkö Yann Le Franc.

Palveluntarjoajien verkostoa on tarkoitus laajentaa projektin aikana tehtävillä kohdennetuilla toimilla. Projektissa tuotetaan myös linjauksia ja suosituksia tukemaan operatiivisen tietoturvallisten käsittely-ympäristöjen verkoston vakiintumista pysyväksi osaksi EOSCia.

Suomesta kolme partneria

Suomesta projektiin osallistuvat CSC – Tieteen ja tietotekniikan keskus, Turun ammattikorkeakoulu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
CSC johtaa hankkeessa työpaketteja, joissa koordinoidaan viitearkkitehtuurin tuottamista sekä verkoston perustamista tietoturvallisten tutkimusympäristöjen tuottajille. CSC edustaa projektissa myös EUDATia, jonka palveluntarjoajaverkostoon se kuuluu.

”CSC:llä on monen vuoden kokemus tietoturvallisten käsittely-ympäristöjen tarjoamisesta suomalaisille tutkijoille. EOSC-ENTRUST projektissa vahvistamme eurooppalaisten ympäristöjen toimintaedellytyksiä ja varmistamme kotimaisten tutkijoiden mahdollisuudet käyttää kansallisia ja eurooppalaisia tutkimusaineistoja myös tulevaisuudessa. EOSC-ENTRUST on myös erinomainen esimerkki siitä, miten CSC edistää kansallisia tavoitteita Euroopassa yhdessä suomalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa”, kertoo Ilkka Lappalainen, CSC:n arkaluonteisen tutkimusdatan palveluiden johtaja.

Turun ammattikorkeakoulun Terveysteknologian tutkimusryhmä kartoittaa vaatimuksia osallistuen myös hankkeessa kehitettävän viitearkkitehtuurin arviointiin ja tarkentamiseen.

”Vastuualueitamme tässä hankkeessa ovat vaatimusten keruun johtaminen yritysten tuottamasta tutkimusdatasta, testiaineistojen tarjoaminen ja tutkimuskysymysten muotoileminen tietojen analysointia varten”, sanoo Turun ammattikorkeakoulun Terveysteknologian tutkimusryhmän tutkimusvastaava Elina Kontio.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuo arkaluontoisen tiedon toimittajan ja käyttäjän näkemyksen sekä teknisen ja semanttisen asiantuntemuksensa hankkeeseen.

”EHDS- ja EOSC-ympäristöjen yhdistäminen on EU:n datastrategian tulevaisuuden tavoite. Mahdollisuuksien ja vaatimusten selvittely on jo aloitettu muissa hankkeissa, joissa THL on tällä hetkellä mukana. Työmme osana EOSC-ENTRUST-konsortiota tulee luomaan konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka edetä kohti monitieteistä terveystiedon tutkimusta tukevia infrastruktuureja”, kertoo THL:n ylilääkäri Persephone Doupi.

EU:n rahoittama EOSC-ENTRUST-hankkeen tavoitteena on parantaa eurooppalaista yhteentoimivuutta arkaluonteisen tutkimusdatan saatavuudessa ja analysoinnissa. Kolmivuotisessa hankkeessa on kumppaneita 15 Euroopan maasta ja hanketta vetävät tutkimusdatainfrastruktuurit ELIXIR ja EUDAT.