Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Suomalaisia, coloradolaisia ja japanilaisia tutkijoita ja asiantuntijoita yhteen kokoavat yhteistyöhankkeet valittiin avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön kautta. Ne käsittelevät huippuluokan ilmastotieteen, puhtaan energian ja avaruustieteen tutkimus- sekä innovaatioaiheita LUMI-supertietokoneen laskentaresursseja hyödyntäen.

Viisi uutta tutkimushanketta ovat osa laajempaa CSC:n koordinoimaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa projektia, joka pyrkii vahvistamaan LUMIn globaalia vaikuttavuutta ja luomaan kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille tutkimusryhmille. Projektin puitteissa alkoi kaksi hanketta japanilaisten kumppanien kanssa jo vuoden 2023 alussa.

Suomi-Colorado-hankkeet

Tuula Aalto Ilmatieteen laitoksen (FMI) Hiilikiertoryhmästä johtaa yhtä valituista hankkeista, joka käsittelee CO2-lähteitä ja -nieluja. Hänen tiiminsä tekee yhteistyötä Cooperative Institute for Research in the Atmospheren (CIRA) ja Colorado State Universityn (CSU) tutkimusryhmien kanssa.

Professori Antti Karttunen Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulusta johtaa projektia, jonka tavoitteena on suurteholaskennan avulla nopeuttaa materiaalien löytämistä puhtaan energian ja päästöttömien ajoneuvojen käyttöön. Hänen epäorgaanisten materiaalien mallinnus -ryhmänsä työskentelee yhteistyössä Colorado School of Minesin fysiikan laitoksen tutkijoiden kanssa.

Antti Penttilä Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta johtaa valonsirontaa käsittelevää projektia ja tekee yhteistyötä Space Science Instituten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Professorit Christina Williamson ja Risto Makkonen Ilmatieteen laitokselta ja Helsingin yliopiston ilmakehän ja maaperäjärjestelmän tutkimuslaitokselta (INAR) johtavat ilmastomallinnusprojektia, jonka tavoitteena on vähentää aerosolien RF-epävarmuutta ilmastomalleissa. He tekevät yhteistyötä NOAA Chemical Sciences Laboratoryn (CSL) ja Coloradon yliopiston tutkijoiden kanssa.

Suomi-Japani-hankkeet

Hanindyo Kuncarayakti Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitokselta johtaa supernovien räjähdyksiin liittyvää projektia, jossa pyritään rakentamaan fyysisesti realistinen, huippuluokan mallinnus supernovaräjähdyksistä ja niiden vuorovaikutuksesta ympäröivän aineksen kanssa. Hän toimii yhteistyössä Kioton yliopiston, Tokion yliopiston ja Japanin kansallisen astronomisen observatorion tutkijoiden kanssa.

Hankkeen lisäksi käynnissä on kaksi vuoden alussa alkanutta Suomi-Japani yhteistyöhanketta, jotka käsittelevät jäätikkötutkimusta ja yksityisyyttä suojaavia koneoppimismalleja.

Hankkeet ulottuvat vuoden 2025 syksyyn

Yhteistyöhankkeet ovat alkaneet kesäkuun alussa ja kestävät syyskuuhun 2025 asti.

Yhteistyö Coloradon tutkijoiden kanssa perustuu Suomen hallituksen ja Coloradon osavaltion väliseen valtiotason yhteisymmärryspöytäkirjaan, Memorandum of Understanding, joka keskittyy erityisesti laskentateknologioihin ja vihreään talouteen. Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin helmikuussa 2022.

Yhteistyö Japanin kanssa pohjautuu yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka allekirjoitettiin CSC:n ja Japanin johtavan suurteholaskentakeskuksen RIKEN Center for Computational Sciences:in (R-CCS) välillä toukokuussa 2022.