Osaamisella ja supertietokoneinvestoinneilla kohti digitaalista 2030-lukua - CSC kommentoi toista luonnosta kansalliseksi digikompassiksi

Osaamisella ja supertietokoneinvestoinneilla kohti digitaalista 2030-lukua - CSC kommentoi toista luonnosta kansalliseksi digikompassiksi

CSC arvostaa kunnianhimoista ja aiempaa strategisempaa otetta uudessa digikompassiluonnoksessa sekä pitää erityisen tärkeänä suunnitelmaa julkaista kompassi hallituksen selontekona asian poliittisen painoarvon nostamiseksi ja parlamentaarisen pohjan luomiseksi ylihallituskautiselle jatkuvuudelle. Toivomme myös sidosryhmien osallistamista kompassin seurantaan ja täytäntöönpanotoimien suunnitteluun sekä suunnitelmaa siitä, miten kansainvälisiä hankkeita hyödynnetään kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Osaamista koskevissa tavoitteissa on huomioitava jatkuva tarve opetussisältöjen ja opettajien osaamisen päivittämiseen. Kompassin LUMI-supertietokonetta koskevassa avaintuloksessa tulisi ilmaista selkeästi, että nykyisen laitteen tilalle tavoitellaan seuraavan sukupolven supertietokonetta sekä huomioida LUMIn tarjoamat mahdollisuudet eri tieteenaloille ja elinkeinoelämälle.

Digitaalisen infrastruktuurin osalta painotamme datan jakamisen edistämistä Euroopan yhteentoimivuusviitekehyksen ja FAIR-periaatteiden pohjalta. Lisäksi toivomme digitaalista infrastruktuuria kehitettävän yhteentoimivana ekosysteeminä. Olisi syytä myös vahvistaa kompassin ympäristö- ja energiatehokkuusulottuvuutta sekä profiloitua edelleen energia-, eko- ja kustannustehokkaana datakeskusten sijoittautumispaikkana nostaen myös kansallista, uniikkia ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. Nyt hyvällä mallilla olevaa kehitystä suurteholaskennassa ja kvanttiteknologiassa tulisi jatkaa myös tulevaisuudessa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä