Pysyville tunnisteille kansallinen tiekartta

Kuva: Adobe Stock.

Pysyville tunnisteille kansallinen tiekartta

FAIR-periaatteista ensimmäisessä puhutaan tiedon yksiselitteisestä tunnistamisesta, ja pysyvät tunnisteet ovatkin avainasemassa esimerkiksi EOSC:in (European Open Science Cloud) ytimen kehittämisessä. CSC on tässä aktiivisesti mukana FAIRCORE4EOSC ja FAIR-IMPACT -hankkeiden kautta.

Pysyvät tunnisteet (PID) ovat muutenkin ajankohtainen aihe, sillä verkkoympäristössä niistä on selkeää hyötyä. Esimerkiksi DOI-tunnisteen avulla pystyy luomaan pysyviä, yksiselitteisiä ja luotettavia viittauksia.  Oman ORCID-tunnisteen avulla tutkija voi helposti kerätä julkaisutietoja ja niitä voi julkaista Tiede ja tutkimus -palvelussa

Brittiläinen selvitys on esittänyt, että tehokas pysyvien tunnisteiden hyödyntäminen säästää helposti miljoonia, koska hallinnon ja tutkijoiden työ helpottuu ja tehostuu selvästi. Kun tieto on yhteentoimivaa ja hyvin linkittyvää tietoa, ihmisten ei tarvitse naputella montaa kertaan eri järjestelmiin, vaan tieto siirtyy vaivattomasti ja luotettavasti, tai siihen viittaaminen riittää.

Koko järjestelmä toimii kuitenkin paitsi toimivan yhteentoimivuuden myös luottamuksen varassa, kuten Knowledge Exchangesin tuore selvitys osoittaa. Tekemisen organisoiminen niin, että toimintamallit ja vastuut ovat selkeitä on erittäin tärkeää, jottei koko idea rapistu ja hajoa. Siksi Suomessa toimiva asiantuntijoista muodostuva PID-verkosto on vastikään julkaissut Kansallisen PID-tiekartan.

CSC:ltä käsin on jo muutamia vuosia koordinoitu tätä avointa kansallista PID-verkostoa. Kansainvälisen mallin mukaan, myös Suomeen esitetään nyt PID-työryhmää, jonka toimintaan toivotaan eri tahojen sitoutuvan ja tuovan osaamistaan. Työryhmän ensimmäisiä tehtäviä on kansallisen PID-linjauksen luominen.

Suomi on digitaalisen transformaation kärkimaita, ja myös pysyvien tunnisteiden alalla maassamme on harvinaisen laaja verkostoa ja vahvaa osaamista. Osaajia on monessa organisaatiossa ja tietoa on paljon. Sitä on erityisesti tutkimuksen kentällä, mutta näistä ratkaisuista voisi olla apua tiedonhallintaan muillakin aloilla osana tiedonhallintaa. CSC:llä miellämme, että kaikki data on potentiaalista tutkimusdataa, jonka alkuperän tulisi olla luotettavasti jäljitettävissä, mieluiten koneellisesti. Ratkaisut ja palvelut kehittyvät huimaa vauhtia, joten tiedon jakamisessa jo toiminnan koordinoinnissa riittää tekemistä.  

CSC toimii DataCite Finland -konsortion vastuuorganisaationa.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Jessica Parland-von Essen

Jessica Parland-von Essen toimii CSC:ssä Data Management Office -ryhmän päällikkönä.