Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Yrityksille vauhtia ja kilpailuetua suurteholaskennalla

Suomalaiset yritykset voivat hyödyntää LUMI-supertietokoneen mittavaa laskentatehoa tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassaan. Laskentaresurssien lisäksi yritykset saavat meiltä maksutonta asiantuntijatukea käyttöönottoon, koulutusta sekä apua rahoitushakemusten tekemiseen.

Monikäyttöinen supertietokone

LUMI-supertietokoneen Suomen kansallisesta kapasiteetista 20 % on varattu yritysten käyttöön. Se on merkittävä kansallinen investointi yritysten kilpailukyvyn kasvuun. LUMIn laskentakapasiteetin avulla yritykset voivat hyödyntää nykyaikaisia menetelmiä, kuten suurteholaskentaa, simulointia, tekoälyä ja data-analytiikkaa. LUMI on yksi maailman merkittävimmistä tekoälyalustoista.

Esimerkkejä sovellusalueista, joilla LUMIn laskentatehoa voi hyödyntää:

Koneoppiminen

Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka automatisoi tehokkaasti analyyttisen mallin rakentamisen ja jota voidaan hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena tai tuotantoprosessien tehostamisessa. Koneoppimisalgoritmit tunnistavat datassa olevia malleja ja auttavat datatieteilijöitä ratkaisemaan ongelmia. Koneoppiminen tarvitsee suurta laskentakapasiteettia.

Koneoppimisessa algoritmeja käytetään tietomallien tunnistamiseen ja näitä malleja voidaan soveltaa ennusteen luomiseksi. Koneoppimisalgoritmit voivat ennustaa arvoja, tunnistaa epätavallisia tapahtumia, määrittää rakenteita ja luoda luokkia. Koneoppiminen voi esimerkiksi hyödyntää asiakkaisiin liittyvää dataa ja tunnistaa käyttäytymismalleja, jolloin on mahdollista optimoida tuotesuosituksia ja tarjota paras mahdollinen asiakaskokemus.

Virtauslaskenta

Virtauslaskennalla tarkoitetaan kaasujen ja nesteiden virtauksen simulointia. Virtauslaskennassa hyödynnetään suurteholaskentaa nesteen ja kaasun liikettä kuvaavien yhtälöiden tarkkaan numeeriseen ratkaisuun. Virtauslaskentaa käytetään nesteiden dynamiikan perustutkimuksessa, monimutkaisten virtauskonfiguraatioiden suunnittelussa ja aineiden kemiallisten vuorovaikutusten ennustamisessa. Sovellusaloja ovat esimerkiksi aerodynamiikan tutkimus, avaruus- ja ilmailualan tutkimus, sääsimulaatiot ja moottori- ja polttoanalyysi.

Tiedonhallinta ja analytiikka

Supertietokoneissamme on runsaasti muistia ja suuri prosessorikapasiteetti antaa mahdollisuuden muuntaa data merkitykselliseksi tiedoksi, tulosennusteiksi ja suosituksiksi. CSC:llä on asiantuntemusta hajautetusta tietojenkäsittelystä sekä tiedon integroinnista ja data-analytiikasta. Voimme antaa puolueettomia neuvoja parhaista saatavilla olevista kaupallisista ja avoimen lähdekoodin ratkaisuista.

Luonnollisen kielen käsittely

Luonnollisen kielen käsittely on kielitieteen, tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn osa-alue, joka käsittelee tietokoneiden ja ihmiskielen välistä vuorovaikutusta, erityisesti tietokoneiden ohjelmointia. Tavoitteena on tietokone, joka pystyy ”ymmärtämään” asiakirjojen sisällön, mukaan lukien niiden kielen kontekstuaaliset vivahteet. Tekniikka voi poimia tarkasti asiakirjoissa olevaa tietoa ja oivalluksia sekä luokitella ja järjestää asiakirjat itse.

Luonnollisen kielen käsittelyssä analysoidaan supertietokoneen avulla suuria määriä luonnollisen kielen dataa ja sen haasteisiin liittyy usein puheentunnistus, luonnollisen kielen ymmärtäminen ja luonnollisen kielen luominen.

Genomiikka

Genomiikka on muuttumassa tutkimusvetoisesta toiminnasta terveydenhuolto-organisaatioiden johtamaksi toiminnaksi. On ennustettu, että lähitulevaisuudessa terveydenhuolto tuottaa pääosan genomidatasta. Jotta genomidatan arvo voidaan maksimoida, dataa täytyy pystyä jakamaan organisaatioiden välillä ja valtioiden rajojen yli. Tutkimus on vahvasti riippuvainen laskentatehosta ja ymmärrys genomista on tunnistettu päätekijäksi terveydenhuollon kehittämisessä.

Lääkeainetutkimus

Lääkkeiden kehittäminen on pitkä prosessi, jossa kattavalla laskennallisella työllä voidaan kohdistaa kalliit kokeelliset vaiheet mahdollisimman todennäköisesti toimiviin molekyyleihin. Atomitason malleilla voidaan tutkia lääkeaineiden sitoutumista ja vaikutuksia kohdemolekyyleihin tai testata erilaisia hypoteeseja. Lääkeainetutkimus on jo pitkään hyödyntänyt eri vaiheissaan mallinnusta, mutta superkoneiden tuoma kapasiteetti mahdollistaa valtavien ehdokasmolekyyliljoukkojen analysoimisen ennennäkemättömän nopeasti. Kehittyneimmillä menetelmillä saadaan pienemmästä valikoidusta joukosta myös tarkkoja tuloksia jo nopeammin kuin laboratoriotesteillä – tuottamatta kemikaalijätettä.

Kemia

Useiden teollisesti merkittävien kemiallisten prosessien yksityiskohtia voidaan mallintaa atomitason menetelmin, kuten molekyylidynamiikan tai tiheysfunktionaaliteorian avulla. Simulaatioilla voidaan selvittää esimerkiksi katalyyttien toimintamekanismeja, seosten ja liuosten ominaisuuksia tai käyttäytymistä pinnoilla. Syntynyttä ymmärrystä voidaan käyttää uusien tehokkaampien katalyyttien luomiseen tai prosessiolosuhteiden optimoimiseen. Supertietokoneiden teho mahdollistaa reaalimaailman kannalta merkittävien mallien rakentamisen ja käyttämisen.

Kvanttilaskenta

Kvanttitietokoneet ovat mullistamassa laskennallista mallinnusta hyödyntävää tiedettä ja tuotekehitystä. Täysin uudenlaisen laskentatavan takia kvanttikoneet voivat ratkaista joitakin ongelmia huomattavasti klassisia supertietokoneita tehokkaammin. Jotta kvanttitietokoneiden laskentatehoa voidaan hyödyntää, on ongelmat ensin muotoiltava kvanttilaskennalle sopivalla tavalla. Kvanttitietokoneille erityisen soveliaita sovelluskohteita ovat mm. finanssimallinnus, riskianalyysi, koneoppiminen, molekyyli- ja materiaalitieteet sekä logistiikka ja optimointiongelmat yleensä. Yhdessä VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa CSC ylläpitää ja kehittää suomalaista kvanttilaskentainfrastruktuuria, FiQCI:ä. FiQCI yhdistää supertietokoneiden ja kvanttitietokoneiden laskentatehot sekä tarjoaa kvanttilaskennan kehitys- ja testiympäristön asiakkaidemme käyttöön.

Supertietokone LUMI. Kuva: Mikael Kanerva, CSC.

Miten LUMI-yrityskäyttäjäksi?

Yritykset voivat saada LUMIn resurssit käyttöönsä monella tavalla:

Palveluostona yrityksen omaan käyttöön

Kun projektin tulokset eivät ole julkisia eli yritys omistaa tutkimustulokset, yritys tekee laskentapalveluiden käyttösopimuksen CSC:n kanssa ja maksaa LUMI-resurssien käytöstä palveluhinnaston mukaisesti.

Yhteistyössä korkeakoulujen tai julkisten tutkimuslaitosten kanssa

Kun tutkimus- ja kehityshankkeen vetäjänä toimii tutkimuslaitos tai korkeakoulu:

  • LUMIn resurssien käyttö on maksutonta, jos hankkeen tulokset julkaistaan tieteellisen käytännön mukaisesti.
  • Mikäli tulokset ovat suljettuja, käytöstä veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti.
Business Finlandin rahoitusta hyödyntäen

Kun kyse on Business Finlandin rahoittamasta TKI-hankkeesta:

  • Kun hanke on suuruudeltaan 20.000 – 80.000 €, suomalainen start-up tai PK-yritys voi saada maksutonta laskentakapasiteettia käyttöönsä.
  • Suuret ja keskisuuret yritykset voivat sisällyttää LUMIn laskentapalveluita projektinsa budjettiin ja saada rahoitusta max. 40 % kustannuksista.

Laskentakapasiteetin arvo määräytyy palveluhinnaston mukaisesti.

Kansainvälisen rahoitusohjelman tuella

EuroHPC JU-yhteisyrityksellä on jatkuva haku kaiken kokoisille yrityksille ja start-upeille, jotka tarvitsevat supertietokoneresursseja tekoäly- ja dataintensiivisten sovellusten kehitystä varten.

Haku tukee eettistä tekoälyä, koneoppimista ja dataintensiivisiä sovelluksia, keskittyen erityisesti tekoälyn perusmalleihin ja generatiiviseen tekoälyyn, esimerkiksi suuriin kielimalleihin.

CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa sijaitsevan Euroopan nopeimman LUMI-supertietokoneen lisäksi tässä haussa ovat mukana seuraavat EuroHPC-yhteisyrityksen supertietokoneet: MareNostrum5, Leonardo, Meluxina, Karolina ja Vega.

Haku on jatkuvasti auki. Lisätietoja hausta EuroHPC JU:n verkkosivuilta (englanniksi).

Try & Buy – kokeile maksutta yrityksen käyttötarkoitukseen

Yritys voi aloittaa LUMI-laskentapalveluiden käytön ns. ”Try&Buy”-projektilla, jossa voi kokeilla LUMI:n sopivuutta käyttötarkoitukseensa ja ja testata sitä ennen investoinnin tekemistä. 

Testausprojekti sisältää

  • LUMI-projektin ja käyttäjätunnukset kahdelle käyttäjälle
  • CPU-, GPU-, ja tallennusresursseja testauskäyttöön
  • asiantuntijatukea LUMI-projektin käyttöönottoa varten.

Testausprojekti on käytettävissä rajallisen ajan. Testiprojektin jälkeen yritys voi jatkaa LUMI:n käyttöä tekemällä CSC:n kanssa laskentapalveluiden käyttösopimuksen ja ostaa laskentaresursseja jo olemassa olevan projektin käyttöön palveluhinnaston mukaisesti. Vaihtoehtoisesti yritys voi päättää laskentakäytön veloituksetta testivaiheen jälkeen.

Palveluhinnasto
Palvelueuroa, alv 0%
LUMI-laskentapalveluprojektin perustaminen1.000,00 €
LUMI-C – CPU-suorittimia (AMD Milan) sisältäviä laskentasolmuja (noodeja) 
– 1 CPU-nooditunti (node-h) vastaa 128 CPU-laskentaydintuntia (core-h)
0,57 € / CPU-nooditunti
LUMI-G – GPU- (AMD MI250) grafiikkasuorittimia0,535 € / GPU-tunti
LUMI-P – Lustre-tiedostojärjestelmä0,005 € / TiB/h
LUMI-F – Flash-muistia käyttävä tallennustila0,05 € / TiB/h
LUMI-O – LUMI-O – CEPH-objektitallennustila 0,0025 € / TiB/h

Kysy lisää rahoitusvaihtoehdoista asiantuntijoiltamme. Voimme auttaa kontaktien luomisessa yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Asiantuntijatukea ja koulutusta

CSC:n ytimessä on kyky tarjota kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita palveluiden käyttöön ja asiakkaiden osaamisen kehittämiseen.

Käyttäjätuki

Käytännön ympäristötuen toteuttaa käyttäjätukitiimi (LUMI User Support Team), joka auttaa esimerkiksi laskentasovellusten asentamisessa.

CSC:ltä on mahdollista saada lisäksi tiedeala- ja menetelmäkohtaista tukea esimerkiksi laskentasovellusten käyttöön, työvoiden suunnitteluun tai datanhallintaan.

Koulutukset ja kurssit

Tarjoamme useita kursseja ja itseopiskelumateriaaleja, jotka ovat hyödyllisiä suurteholaskennan aloittamisessa. Voimme myös räätälöidä tarpeisiinne sopivan tiiviin kokonaisuuden kiinnostuksenne ja lähtötasonne mukaan.

Yhteistyötä Suomessa ja Euroopassa

Teemme yhteistyötä useiden kansallisten sekä EU:n verkostojen ja toimijoiden kanssa.

Yhteisenä tavoitteenamme levittää tietoisuutta uusista suurteholaskenta- ja tekoälyteknologioista ja jalkauttaa tämä toiminnaksi yrityksille ja tutkijoille. Kehitämme jatkuvasti verkostojamme ja etsimme toimintaamme tukevia yhteistyökumppaneita.

Yhteistyöverkostomme

EuroCC Finland

EuroCC Finland on osa EuroCC-projektia, jonka tavoitteena on perustaa kansallisia HPC-osaamiskeskuksia eri Euroopan maihin. CSC:n rooli hankkeessa on lisätä suomalaisten yrityskäyttäjien ja akateemisten käyttäjien tietoisuutta ja tukea valmiuksia hyödyntää suurteholaskennan, data-analytiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia. EuroCC Finlandin palvelut on suunnattu erityisesti teollisuuden ja pk-yritysten käyttöön. Lue lisää EuroCC-projektista.

Suomen tekoälykeskus FCAI

Suomen tekoälykeskus (Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI) on osaamiskeskittymä ja Suomen Akatemian nimeämä lippulaiva, joka yhdistää huippututkijoita sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan tosielämän ongelmia. Lue lisää Suomen tekoälykeskuksen verkkosivuilta.

Business Finland

Business Finland tarjoaa yrityksille mm. innovaatiorahoitusta ja palveluita kansainvälistymiseen. Business Finland auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään globaalisti, kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja sekä uudistamaan rohkeasti liiketoimintaansa. Business Finlandin tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyötä. Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta.

DIMECC

DIMECC on avoin yhteistyöalusta, joka mahdollistaa uutta liiketoimintaa sekä yritysten teknologista ja kaupallista uudistumista ja kasvua. Lue lisää DIMECCin sivuilta.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia ry

TIVIA on tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. TIVIA tekee tunnetuksi suomalaista IT-alan osaamista ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, palveluidensa esittelyyn, laaja-alaiseen vuorovaikutukseen huippuosaajien kanssa sekä verkostoitumiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Lue lisää Tivian verkkosivuilta.

AIKA Digital Innovation Hub

AIKA-ekosysteemi tarjoaa Kainuun ja Pohjois-Suomen yrityksille tukea digitaaliseen liiketoimintaan ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen. AIKA-kumppaneiden kautta yritykset voivat hyödyntää uusimpia digitaalisia teknologioita, kuten tekoälyä (AI), supertietokonetta ja data-analytiikkaa liiketoiminnassaan. AIKA-ekosysteemiä tukevat ja osittain rahoittavat Kajaanin kaupunki ja Kainuun liitto Euroopan aluekehitysrahaston (A78688) tuella. Lue lisää Aika-ekosysteemistä.

Finnish AI Region

Finnish AI Region eli FAIR tarjoaa yrityksille osaamista tekoälyn, lisätyn todellisuuden, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden aloilla. FAIRin tavoitteena on nopeuttaa ja laajentaa tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Suurin osa FAIRin tarjoamista palveluista on ilmaisia. FAIR koostuu kymmenestä kumppaniorganisaatiosta, jotka tarjoavat palvelujaan verkostona. Lue lisää FAIR:sta.

Location Innovation Hub

Location Innovation Hubin (LIH EDIH) edistää tekoälyn, suurteholaskennan, kyberturvallisuuden ja edistyneiden digitaalisten taitojen käyttöä sijaintiälyä soveltaen. Lue lisää Location Innovation Hubista.

EuroCC Finland

EuroCC Finland toimii kansallisena osaamiskeskuksena, joka tarjoaa suurteholaskenta- ja tekoälyresursseja sekä tukea ja koulutusta HPC-ympäristössä toimimiseen. CSC operoi Suomen kansallista osaamiskeskusta EuroCC Finlandia. Asiantuntijamme auttavat yritystäsi suurteholaskennan ja tekoälyn käyttöönotossa. Palvelumme on suunnattu erityisesti teollisuuden ja pk-yritysten käyttöön.

Liity postituslistalle

Supercomputing for Business -postituslistan kautta saat uusimmat referenssitarinat ja alan uutiset kotimaasta ja maailmalta sekä tietoa koulutus- ja tapahtumatarjonnasta.

Liity listalle lähettämällä viesti supercomputingforbusiness(at)csc.fi.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Pekka Uusitalo

Johtaja

Pekka Uusitalo vastaa CSC:n yritysyhteistyöstä ja HPC-laskennan tarjoamisesta yrityksille.

050 0427720
Henkilökuva.

Dan Still

Kumppanuuspäällikkö

Dan Still vastaa teollisten kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisesta, teollisen HPC käytön tehostamiseksi.

050 3819037
Henkilökuva.

Juhani Huttunen

Asiakasratkaisupäällikkö

Juhani Huttunen vastaa yritysasiakkuuksista ja edistää suurteholaskennan hyödyntämistä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välisissä TKI-hankkeissa.

040 5811138
Henkilökuva.

Mikko Kerttula

Asiakaspäällikkö, LUMI-yritysmyynti

Mikko Kerttula edistää LUMIn yrityskäyttöä etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lisäksi hän tukee Kajaanin datakeskusekosysteemin kehittämistä.

050 3812766
Henkilökuva.

Morthen Mathisen

Asiakkuuspäällikkö

Morthen Mathisen vastaa teollisuuden HPC-asiakkuuksista.

050 5759144
Henkilökuva.

Jyrki Savolainen

Sovellusasiantuntija

Jyrki Savolainen vastaa yritysten suurteholaskennan käyttöönoton tuesta ja data-analytiikan kehittämisestä erityisesti Pohjois-Suomen alueella.

050 5279404