Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Ilmaston puolesta

Omassa toiminnassamme pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme. Panostamme vihreän siirtymän eli fossiilisista energialähteistä luopumisen tukemiseen. Vaikutamme tähän ennen kaikkea hiilineutraalien datakeskustemme kautta. Pyrimme myös vaikuttamaan aktiivisesti eri verkostoissa, jotka edistävät ilmastokysymysten ratkaisemista. Jotta edellä mainitut asiat tapahtuvat, taustalle tarvitaan paljon tutkimusta.

Ekologisen kestävyyden edistäminen perustuu varovaisuusperiaatteen noudattamiseen. Sen mukaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on arvioitava riskit, haitat ja kustannukset. Tieteelinen tutkimus voi auttaa ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita, yksityinen sektori ratkaisujen löytymisessä ja yhteiskunnallinen päätöksenteko ekologisen kestävyyden säädöspohjan virittämisessä. Julkisen ja yksityisen sektorin on siis pelattava hyvin yhteen. CSC:n rooli on tuottaa osaamista, infrastruktuuria, ohjelmistotaitoja ja muita fasiliteetteja, joiden avulla tutkijat voivat tehdä tutkimusta. Tässä kohtaa toteutuu visiomme keskeisin ajatus – yhdessä rakennamme. CSC ei toimi vain yksin ilmaston puolesta, vaan CSC yhdessä tutkijoiden, kehittäjien ja innovaattorien kanssa toimii ilmaston puolesta.

Menestyvien asiakkaidemme puolesta

Toinen kestävän kehityksen tavoitteemme on menestyvät asiakkaat. Se saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä – jokainen yrityshän toteaa, että asiakkaat ovat heidän keskiössään ja he toimivat asiakkaittensa parhaaksi. Roolimme on kuitenkin ainutlaatuinen. Olemme erityistehtäväyhtiö, joka voittoa tavoittelematta palvelee tutkimusta, koulutusta, julkishallintoa ja niiden välistä keskinäistä yhteistyötä sekä niiden yhteistyötä yritysten kanssa. Menestyvät asiakkaat ovat siis vahvasti läsnä siinä, mitä meiltä oikeastaan halutaan. Omistajamme, Suomen valtio ja korkeakoulut, haluavat asiakkaidemme ja samalla yhteiskunnan menestyvän.

Me palvelemme tutkijoita esimerkiksi siten, että he pystyvät ratkomaan isoja tutkimuskysymyksiä, kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja sairauteen sekä energiatuotantoon liittyviä haasteita. Me palvelemme koulutustoimijoita siinä, että Suomessa on monenlaisia oppimispolkuja ja useita mahdollisuuksia kehittää itseään. Me palvelemme julkishallintoa siinä, että digitalisaation avulla voidaan rakentaa yhteiskuntaa palvelevia tasa-arvoisia ja luontoa säästäviä ratkaisuja.

Kaikilla näillä toimilla me kannamme kortemme kekoon siinä, että Suomen hiilikädenjälki kasvaa.

Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta ei ole meille valinta – se on osa DNA:tamme. Toimimme verovaroilla ja siksi meidän on oltava kaikessa toiminnassamme läpinäkyviä, rehellisiä, vastuullisia, ja kaikkien palveluidemme tulee olla saavutettavia.

Eettinen liiketoiminta merkitsee sitä, että kaikki palvelumme ja toimintamme – olivatpa ne sitten sisäisiä tai asiakasrajapinnassa tapahtuvia – toteutetaan eettisesti, ja sidosryhmätyömme täytyy olla ystävällistä ja rehellistä. Myös taloudenpitomme tulee olla läpinäkyvää ja vastuullista.

CSC:n Code of Conduct on eettistä toimintaamme johtava ohjenuora. Se määrittelee, miten CSCläisen odotetaan toimivan CSCläisenä. Kaikki työntekijämme, toimitusjohtajamme ja CSC:n hallitus ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeistusta. Meille on tärkeää, että koko arvoketjumme on eettisesti kestävällä pohjalla. Sen vuoksi me myös oletamme ja edellytämme, että toimittajamme operoivat samoilla arvoilla kuin me itse.

CSC:n eettinen liiketoiminta voidaan kiteyttää ydinarvoihimme: Yhdessä osaamme ja välitämme, vastuullisesti.

Innostuneet työntekijät

CSC ei toimi ilman CSCläisiä. Meillä voi olla monenlaisiakin automatisoituja prosesseja ja toimintatapoja, mutta kaikkien niiden takana on ihminen, jonkun ajatus, jonkun sormenjälki. Ilman ihmisiä CSC:llä ei tapahdu mitään. Sen vuoksi neljäs kestävän kehityksen teemamme koskee CSCläisiä – ihmisiä, jotka muodostavat CSC:n.

Jotta työssään voi olla innostunut, täytyy työhyvinvoinnin perusasiat olla kunnossa. Siksi CSC panostaa paljon siihen, että toimintakulttuurimme on avoin, puhelias, leikkisä ja keskusteleva. Myös virkistystoiminta on aktiivista ja yhteistä tekemistä on paljon. Me panostamme siihen, että työhyvinvointipalvelumme, kuten työterveyspalvelut, ovat erinomaisella tolalla. Me myös panostamme siihen, että ihmisillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä urallaan sekä löytää merkityksellisyyttä työstään. Modernit ja viihtyisät toimitilat tukevat niin uppoutumista työn imuun kuin vapaamuotoisempaa kanssakäymistä työkavereiden kanssa, vaikka kahvikupposen äärellä.

Me myös seuraamme monella tavalla työhyvinvointia ja sitä, minkälainen fiilis meillä on töissä. Teemme vuosittain henkilöstön ajatuksia, toiveita, työssäjaksamista ja motivaatiota kartoittavia mittauksia ja kehitämme toimintaamme tulosten perusteella. Tavoitteenamme on, että CSC on aina reilu ja avoin työpaikka, jossa ihmisillä on hyvä olla. Ihmisten tulee voida hyvin töissä, jotta he voivat toteuttaa itseään ja käyttää koko potentiaaliaan. Hyvinvointi ei ole tärkeää vain meidän itsemme vuoksi, vaan siksi, että suomalainen tutkimus ja yhteiskunta voivat hyvin.