Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Kvanttilaskenta voi tulevaisuudessa parantaa merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia. Sen avulla voidaan ratkaista eri tyyppisiä ongelmia, joita ei ole mahdollista tehdä perinteisten supertietokoneiden avulla. Kvanttilaskenta voi auttaa suunnittelemaan esimerkiksi aiempaa turvallisempia ja kestävämpiä tuotteita sekä prosesseja. Kvanttilaskennan käyttöaloja ovat myös logistiikka, laskennallinen kemia, lääkeainesuunnittelu, monimutkaiset talousanalyysit, kyberturvallisuus, tarkat sää- ja ilmastoennusteet sekä tekoälyyn liittyvät sovellukset.

LUMI-Q-konsortio jatkaa LUMI-konsortion menestystarinaa

LUMI-Q toteuttaa uuden eurooppalaisen kvanttitietokoneen koko EuroHPC-käyttäjäkunnan käyttöön. LUMI-Q-konsortio pohjautuu Euroopan tehokkaimman supertietokoneen rakentaneen LUMI-konsortion työlle. Supertietokone LUMI on sijoitettu Kajaanissa sijaitsevaan CSC:n datakeskukseen. LUMI-Q-konsortion jäseniä ovat osa LUMI-konsortion nykyisistä jäsenistä eli Suomi, Ruotsi, Tanska, Puola, Norja ja Belgia sekä projektin johtaja Tšekki. Näiden lisäksi konsortioon liittyvät Alankomaat ja Saksa.

– LUMI-Q perustuu Euroopan tehokkainta supertietokonetta operoivan LUMI-konsortion menestykseen. LUMI-Q:n ansiosta LUMI-ekosysteemistä tulee entistäkin kattavampi sekä teknologisesta että alueellisesta näkökulmasta, CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski sanoo.
LUMI-Q-konsortio tarjoaa Euroopan laajuisen kvanttilaskentaympäristön, joka on integroitu EuroHPC-infrastruktuuriin. LUMI-Q-projektin kvanttitietokone integroidaan LUMI-supertietokoneen lisäksi myös muihin EuroHPC:n järjestelmiin: KAROLINA-supertietokoneeseen Tšekissä ja EHPCPL-supertietokoneeseen Puolassa.

– Olen tietysti erittäin iloinen, että Tšekki ja suurteholaskentakeskuksemme IT4Innovations on valittu LUMI-Q-kvanttitietokoneen isännäksi. Uskon, että pystymme luomaan huippuluokan kvanttilaskennan ekosysteemin, jossa uusimmat kvanttiteknologiat integroidaan olemassa olevaan eurooppalaiseen suurteholaskentainfrastruktuuriin. Tämä voi tulevaisuudessa johtaa merkittäviin läpimurtoihin näiden kahden tieteellisen laskennan alan lähentymisen seurauksena, toteaa Vit Vondrak, Tšekin kansallisen suurteholaskentakeskus IT4Innovationsin johtaja. Keskus on osa VSB:tä, Ostravan teknillistä yliopistoa Tšekissä.

LUMI-Q-kvanttitietokone ratkaisemaan yhteiskunnan kiireellisimpiä haasteita

Tehokkaasti toteutettu, kvanttitietokoneen avulla kiihdytetty suurteholaskenta voi nopeuttaa merkittävästi laskentaongelmia ja siten auttaa ratkaisemaan joitakin yhteiskunnan suurimmista haasteista. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kvanttitietokoneet muuttavat perustavanlaatuisella tavalla tieteellistä laskentaa. Tämä kuitenkin edellyttää supertietokoneiden ja kvanttitietokoneiden yhteisten laskenta-alustojen valmistelua ja käyttöönottoa. Ydinajatuksena on rakentaa kestäviä, pitkän aikavälin ratkaisuja. Kehittäjät ja loppukäyttäjät voivat valmistautua laskennallisen mallinnuksen kvanttivallankumoukseen ja ottaa välittömästi käyttöön olemassa olevia ja lähitulevaisuuden kvanttilaskentaratkaisuja.

LUMI-Q hyödyntää yleiseurooppalaisen konsortion jäsentensä vahvuuksia ja osaamista toteuttaakseen kattavan suurteho- ja kvanttilaskennan alustan (HPC+QC) koko eurooppalaiselle käyttäjäkunnalle. LUMI-Q:n ohjelmisto kattaa sekä suurteholaskennan että kvanttilaskennan tarpeet. Tavoitteena on luoda ohjelmistopaketti, joka voidaan asentaa mihin tahansa HPC+QC-infrastruktuuriin.

– Tavoitteemme on tuoda eurooppalaiselle tiedeyhteisölle ainutlaatuinen, kestävä ja huippuluokan kvanttikiihdytettyjen supertietokoneiden ympäristö, joka mahdollistaa Euroopan menestyksen ja kilpailukyvyn globaalissa kvanttiohjautuvassa innovaatiojärjestelmässä, IT4Innovationsin superlaskentapalveluiden johtaja ja LUMI-Q-projektin koordinaattori Branislav Jansik sanoi. EuroHPC-yhteishanke valmistelee Eurooppaa kvanttiaikaan

Uudet kvanttitietokoneet, mukaan lukien LUMI-Q-järjestelmä, integroidaan olemassa oleviin supertietokoneisiin ja kvanttikoneita isännöivät yksiköt operoivat järjestelmiä EuroHPC-yhteishankkeen puolesta. Kvanttitietokoneet saavat yhteisrahoitusta EuroHPC-yhteisyrityksenbudjetista, joka pohjautuu Digital Europe -ohjelmaan ja asianomaisten EuroHPC-yhteisyrityksen osallistujavaltioiden ja -tahojen rahoitusosuuksiin. Suunniteltu kokonaisinvestointi on yli 100 miljoonaa euroa, josta EuroHPC-yhteisyrityksen osuus on jopa 50 prosenttia. Kunkin kvanttijärjestelmän täsmälliset rahoitusjärjestelyt käyvät ilmi pian allekirjoitettavista isännöintisopimuksista.

LUMI-Q-konsortion jäsenet:

 • Projektin koordinaattori: VSB – Technical University of Ostrava, IT4Innovations National Supercomputing Center, Tšekki
 • CSC – IT Center for Science, Suomi
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Suomi
 • Chalmers University of Technology, Ruotsi
 • Danish Technical University, Tanska
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Puola
 • Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Puola
 • Sigma2 AS, Norja
 • Simula Research Lab, Norja
 • SINTEF AS, Norja
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Saksa
 • University of Hasselt, Belgia
 • TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Alankomaat
 • SURF BV, Alankomaat

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anni Jakobsson
Senior Communications Specialist
Puhelin: 050 330 7089
anni.jakobsson@csc.fi

Sanna Kostiainen
Communications Manager
Puhelin: 0400 712 072
sanna.kostiainen@csc.fi