Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC
Student working on laptop computer

CSC on julkaissut uuden, suomenkielisen tutkimusdatanhallinnan kurssin, joka mahdollistaa tutkimusdatanhallinnan osaamisen kehittämisen vihdoin suomen kielellä. Kurssi pohjautuu CSC:n vastaavaan englanninkieliseen kurssiin, joka on saanut erinomaista palautetta. Uusi kurssi on merkittävä asia Suomen korkeakoulukentälle perustutkinto-opiskelijoista tutkijoihin ja datatukihenkilöstöön, sillä suomenkielistä oppimateriaalia tutkimusdatanhallinnasta on aiemmin ollut vain niukasti saatavilla. Nyt julkaistu kurssi lisää siten merkittävästi tutkimusdatanhallinnan oppimisen saavutettavuutta ja ymmärrettävyyttä suomenkielisessä ympäristössä. Tutkimusdatanhallinnan osaaminen taas edistää tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta Suomessa.

Tutkimusdatanhallinnan osaaminen vie kohti laadukasta ja läpinäkyvää tutkimusta

Tutkimusdatanhallinta on ratkaiseva menestystekijä sekä nyky-yhteiskunnassa että tulevaisuudessa, koska datan rooli ja tiedolla johtamisen merkitys kasvavat jatkuvasti. Laadukas data edistää päätöksenteon tarkkuutta ja lisää esimerkiksi tekoälyn käytön luotettavuutta. Tutkimusdata ei kuitenkaan ole automaattisesti laadukasta vaan laadun varmistaminen vaatii datanhallinnan osaamista. 

Datanhallinnan osaaminen on välttämätöntä, jotta tutkimusdatasta saadaan laadukasta, luotettavaa ja hyvin dokumentoitua, mitä kautta tutkimuksen laatu kokonaisuudessaan paranee. Tutkimusdatanhallinta on myös avain avoimen tieteen periaatteiden edistämiseen: mitä paremmin tutkimusdataa on tutkimusprosessin aikana hallittu ja dokumentoitu, sitä läpinäkyvämpi koko tutkimusprosessista tulee. Näin tutkimuksen tulokset ovat paremmin todennettavissa ja tutkimus toistettavissa. Ainoastaan laadukasta ja hyvin dokumentoitua dataa voidaan uudelleenkäyttää. 

Itseopiskeltava verkkokurssi koostuu kuudesta osa-alueesta

Tutkimusdatanhallinnan kurssin osa-alueet.

Itseopiskeltava Tutkimusdatanhallinnan kurssi on julkaistu CSC:n e-learn.csc.fi -kurssialustalla. Kurssi koostuu kuudesta eri osa-alueesta, joissa datanhallintaan syvennytään datan elinkaaren ja tutkimusprojektin eri vaiheiden kautta. Kurssilla pureudutaan datanhallinnan perusasioihin sekä resursseihin ja työkaluihin, joita tutkimusprosessin eri vaiheisiin on saatavilla. Aihetta käsitellään tutkijan näkökulmasta. 

Kurssin suorittanut ymmärtää datanhallinnan merkityksen osana menestyksekästä tutkimusprojektin hallintaa, tietää, mitä datanhallintasuunnitelmat ovat ja mitä työkaluja sen luomiseen on tarjolla, ymmärtää, mitä tutkimusdatan dokumentointi tarkoittaa ja tunnistaa, mitä dokumentointi- ja organisointitapoja on mahdollista käyttää omassa projektissa. 

Infolaatikko

  • Kurssi löytyy CSC:n kurssialustalta: e-learn.csc.fi
  • Kirjaudu sisään HAKA-tunnuksilla (eli käyttäen oman organisaatiosi tunnuksia), ELIXIR Life Science- tunnuksilla tai VIRTU-tunnuksilla.
  • Suomenkielinen kurssi löytyy hakusanalla Tutkimusdatanhallinta, englanninkielinen hakusanalla Research Data Management.