Online

Käytännön aineistonhallintaa pitkittäistutkimuksessa

CSC järjestää virtuaalitapahtuman käytännön tutkimusdatan hallinnasta ja dokumentoinnista pitkäaikaisissa tutkimusprojekteissa. Kuulemme kaksi puheenvuoroa aineistonhallinnan käytännöistä pitkittäistutkimuksissa ja mitä datanhallinnassa on pitänyt ottaa huomioon työkalujen muuttuessa ja datan kumuloituessa.

Käytännön datanhallinta ja datan dokumentointi ovat keskeisiä pitkän aikavälin tutkimusprojekteissa, jotta data säilyy käyttökelpoisena ja vanhempi ja uudempi data ovat yhteentoimivia. Dokumentaation saatavuus ja ymmärrettävyys on varmistettava vuosien varrelta, vaikka työkalut ja alustat vaihtuisivat. On myös tärkeää, että data on ymmärrettävää sekä hankkeen uusille tutkijoille että mahdollisille datan uudelleenkäyttäjille. Tässä tilaisuudessa kuullaan käytännön esimerkein, miten dataa on kuvattu vuosien varrella. Kuulemme mm. mitä kysymyksiä on jouduttu pohtimaan, jotta data säilyy yhteentoimivana jo aikaisemmin kerätyn datan kanssa sekä miten menetelmät ovat muuttuneet ajan myötä.

Alustava aikataulu:

Kohderyhmä: Tutkijat, datatuki, kaikki kiinnostuneet

Kieli: Suomi