Online

Laatua ja vaikuttavuutta – Miten teet datastasi FAIR

Webinaari

Laatua ja vaikuttavuutta – Miten teet datastasi FAIR

Vastuullinen tutkimus edellyttää läpinäkyvyyttä ja sitä, että tehty tutkimus on dokumentoitu ja mahdollisuuksien mukaan toistettavissa. Tämä mahdollistuu vain hyvin suunnitellulla ja toteutetulla aineistonhallinnalla. FAIR-periaatteet (löydettävyys, saatavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys) ovat tavoitteita, joiden huomioiminen tukee hyvän aineistonhallinnan kautta tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. FAIR-periaatteet korostavat datan uudelleen käyttöä sekä alakohtaisten hyvien käytäntöjen noudattamista. Aineiston tulee olla ihmisen lisäksi ymmärrettävää myös koneille, jotta se voisi olla koneellisesti löydettävää, käsiteltävää ja yhteentoimivaa.

Tilaisuudessa käydään läpi kesällä julkaistua ohjeistusta: “Laatua ja vaikuttavuutta tutkijan työhön datanhallinnan avulla: Miten teet datastasi FAIR”. Ohje on tehty AVOTT:n FAIR-periaatteiden soveltaminen työryhmässä. 

Ohjelman aikana virkistetään muistia hyvistä datanhallinnan käytännöistä. Asian sisäistämistä tuetaan Mentimeter-kysymysten sekä keskustelun avulla. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Puhuja: Tuomas Alaterä, Tietoarkisto

Kohdeyleisö: tutkijat sekä tutkimusorganisaatioiden datatukihenkilöstö (tilaisuus on kaikille avoin)

Kieli: suomi

Lisätietoja: paivi.rauste@csc.fisiiri.fuchs@csc.fi