Online

Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tutkimukselle: datajulkaisut – käytännön kokemuksia

Näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tutkimukselle: datajulkaisut – käytännön kokemuksia

(in English below)

Tutkimusaineistot tulisi julkaista luotettavalla alustalla riittävän kuvailutiedon kanssa, jotta ne voidaan löytää ja jopa uudelleenkäyttää. Riittävän kuvailun avulla varmistetaan, että data ymmärretään oikein ja tutkimus on toistettavissa ja verifioitavissa. Yksi mahdollisuus datan jakamiseen on tehdä datajulkaisu. Datajulkaisut ovat vertaisarvioituja dokumentteja, jotka sisältävät mm. tiedot datan keruu- ja analyysimenetelmistä. Datajulkaisu julkaistaan vertaisarvioidussa lehdessä. Datajulkaisun avulla saa tutkimukselle lisää näkyvyyttä ja ne antavat kirjoittajille tunnustusta samalla tavalla kuin tieteelliset artikkelit.

CSC, Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto järjestävät datajulkaisuja käsittelevän virtuaalitapahtuman, jossa kuulemme kolmen tutkijan puheenvuorot heidän kokemuksistaan datajulkaisun valmistelusta ja julkaisuprosessista.

Kieli: Tapahtuma alkaa suomeksi ja vaihdamme tauon jälkeen englantiin. 

Aikataulu:

 • 09:30-09:45 Tervetuloa & alustus, Tanja Lindholm, HY
 • 09:45-10:15 Tapio Kaasalainen, TAU, Rakennetun ympäristön tiedekunta
 • 10:15-10:45 Pekka Niittynen, JUY, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
 • 10:45-10:55 tauko (kieli vaihdetaan englanniksi)
 • 10:55-11:25  Laura Saarimäki, TAU, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
 • 11:25-12:00 Keskustelua

Kohdeyleisö: Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! Tapahtuma on suunnattu tutkijoille ja datatukihenkilöstölle.

Lisätietoja: paivi.rauste [at] csc.fi

Visibility and impact on research: data papers – practical experiences

Research data should be published on a reliable platform with sufficient metadata so that it can be found and reused. Well described data ensures that the data can be understood correctly and the study is reproducible and verifiable. One possibility to share data is to publish it as a data paper. Data publications are peer-reviewed documents containing, for example, information on data collection and analysis methods. The data publication is published in a peer-reviewed journal. Data publications give research more visibility and credit authors in the same way as scientific articles.

CSC, University of Tampere and University of Helsinki are organising a virtual event about data papers, where we’ll hear three researchers talking about their experiences on preparing data for a data paper and about the publishing process. 

Language: The event will start in Finnish, and we switch to English after the break. 

Schedule:

 • 09:30-09:45 Welcome & introduction, Tanja Lindholm, UH
 • 09:45-10:15 Tapio Kaasalainen, TAU, Faculty of Built Environment
 • 10:15-10:45 Pekka Niittynen, JUY, The Department of Biological and Environmental Science
 • 10:45-10:55 Break (switching to English)
 • 10:55-11:25  Laura Saarimäki, TAU, Faculty of Medicine and Health Technology
 • 11:25-12:00 Discussion

Audience: Everyone interested are welcome to join! The event is aimed for researchers and data support personnel.

More information: paivi.rauste [at] csc.fi