CSC:n kanta Horisontti Euroopan vuosien 2025 – 27 strategiseen suunnitelmaan

CSC:n kanta Horisontti Euroopan vuosien 2025 – 27 strategiseen suunnitelmaan

Horisontti Eurooppa on keskeinen rahoitusväline EU:lle tieteellisen ja teknologisen pohjan vahvistamiseen, digitaalisen siirtymän edistämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kilpailukyvyn ja kestävän kasvun vauhdittamiseen. Horisontti Euroopan strategisen suunnitelman luonnostelu vuosille 2025 – 2027 on jo alkamassa, ja CSC on valmistellut kantaansa ja keskeisiä suosituksiansa.

Tiivistettynä CSC suosittelee, että seuraavalla Horisontti Euroopan strategisella suunnitelmalla:

  • tunnustetaan, että EU:n avoimen strategisen autonomian pohjana on tutkimuksen huippuosaaminen, yhteistyö, maailmanluokan innovaatioekosysteemit sekä kilpailukykyiset koulutusjärjestelmät
  • tehostetaan vuorovaikutusta eurooppalaisen tutkimusalueen (engl. ERA) ja eurooppalaisen koulutusalueen (EEA) välillä koordinoitujen koulutus- ja tutkimusstrategioiden, linjausten ja investointien aikaansaamiseksi
  • edistetään tehostettuja kansainvälisiä kumppanuuksia samanmielisten toimijoiden kanssa yhteisten globaalien haasteiden ratkaisemiseksi
  • vähennetään tutkimusinfrastruktuurikentän pirstaloitumista kehittämällä kokonaisvaltainen ja kestävä yhteentoimivien ja federoitujen digitaalisten infrastruktuurien ekosysteemi, jossa yhdistyvät suurteholaskenta, pilvipalvelut, kvanttiteknologia, tekoäly, tiedonhallinta ja verkkoyhteydet
  • tunnustetaan Euroopan tutkimusinfrastruktuurit strategisena voimavarana, joka vaatii kestäviä rahoitusmalleja ja skaalattavuutta tutkimuksen ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti
  • tuetaan European Open Science Cloud (EOSC)- ja European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) -aloitteiden yhteyttä, jotta varmistetaan, että kunnianhimoisia ja laajamittaisia tutkimustehtäviä tuetaan tarvittavilla laajoilla tutkimusinfrastruktuureilla
  • lisätään vastuuta tutkimuksen omista ilmastovaikutuksista tekemällä kokonaisvaltaisista ilmastokriteereistä ja kattavasta ilmastovaikutusarvioinnista kiinteä osa Horisontti Eurooppaa

 

Blogi aiheesta löytyy täältä

Lue koko kanta täältä (vain englanniksi)